Datalogisk holder indlæg på DLG Vækstforum 2020

I morgen den 8. januar kan du møde Datalogisk i Ringsted, hvor vi deltager i DLG Vækstforum 2020. Her har vi en stand, hvor deltagere kan komme og få information og svar på spørgsmål omkring udvikling og vores programmer.

Derudover vil vores direktør Birger Hartmann holde et indlæg omkring præcisionsjordbrug.

En udbredt opfattelse er, at for at indføre præcisionsjordbrug på bedriften skal der investeres i nyt stort maskineri eller omfattende programmer. At dette netop ikke er tilfældet, vil Birger have fokus på i sit indlæg.

’Vi arbejder meget med præcisionsteknologi i vores hverdag og i udviklingsarbejdet og som én af måderne for at få løsningerne og teknologierne bredt ud til vores brugere, har vi været år 1-2 erfagrupper kørende’, fortæller Birger Hartmann og fortsætter ’deltagerne bliver ofte overraskede over hvor enkelt det f.eks. er at komme i gang med en gradueret tildeling i marken ud fra en tildelingsfil.’

I Næsgaard MARKKORT programmet er det muligt at udarbejde et markkort med efterfølgende tildelingskort til at sætte på f.eks. sprøjten eller såmaskinen. Du markerer selv i kortprogrammet – i praksis nemt som at farvelægge et stykke papir – hvor du mener, der skal sprøjtes eller sås samt hvor og hvor meget. Det vil sige, du bl.a. kan planlægge din såning på kontoret, og når du kommer i marken, styrer maskinen såningen for dig.

Ukrudtskamera til præcis ukrudtsbekæmpelse

For et par år siden var Datalogisk medvirkende til at udvikle WeedMaps kameraet (kamera og app), som ved brug kan føre til en optimeret ukrudtsbekæmpelse i marken og således reducere omkostninger til Herbicider. Kameraet er i stand til at identificere områder i marken og gemme data, så der kan sprøjtes præcist, hvor der er brug for det.

Informationerne optaget af kameraet overføres automatisk til Næsgaard MARKKORT, hvor der kan arbejdes videre med data hhv.  planlægges sprøjtning – og det kun på de steder, hvor der reelt er behov for bekæmpelse.

Fra et utal af aktive udbydes der i disse år løsninger til at øge anvendelsen af præcisionsteknologi. Lige fra forskellige platforme til producentspecifikt software. Datalogisk tager også del i denne udvikling og vil i den kommende tid komme med et bud på, hvor vi vil samarbejde omkring dette.

DLG VækstForum 2020

Datalogisk ser frem til at sætte yderligere fokus på præcision i Næsgaard på DLG VækstForum den 8. januar i Ringsted.