Herbicidbesparelser ved mark- og stedsspecifikke behandlinger – læs rapport

I regi af RoboWeedMaPs projektet er der lanceret en løsning, som betyder, at automatisk ukrudtsbekæmpelse er en realitet. Dvs. der foreligger en fuldt ud brugbar løsning klar til at blive bredt ud  og således gavne den enkelte landmand økonomisk. Med løsningen, indeholdende automatisk identifikation og kortlægning af ukrudt via kamera samt beregning og udarbejdelse af[…]

NYT: Dataudveksling mellem Næsgaard og CLAAS

Det er en stor fordel for landmanden, at de forskellige software programmer, der bruges på bedriften ’snakker sammen’. Det gør arbejdsprocessen smidigere, og det er både nemmere og tidsbesparende, når markdata ligger i ét og samme system. Endnu et skridt på denne vej tager Datalogisk sammen med CLAAS. CLAAS udbyttedata fra mejetærskeren kan nu hentes[…]

Opdatering af Næsgaard MARKKORT

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 25. februar 2021. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARKKORT Ny Høstårskontrol der letter skift mellem markkort tilhørende forskellige høstår Nyt modul til at importere og generere udbyttekort fra CLAAS Telematics (tilkøbsmodul) Forbedret performance på håndtering af analysekort Ændret design på jobinfo for analysekort Flere mindre rettelser[…]

Opdatering af Næsgaard MARK

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 9. januar 2021. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Rettelse til GKEA eksporten i forbindelse med fradragsarealer på marker med efterafgrøder der ikke er tilmeldt som Pligtige, MFO eller Målrettede efterafgrøder Markbladsdialogen (alle faner) er ændret, så der kun vises de behandlinger/midler der er afgrænset på.[…]

Opdatering af Næsgaard MARK

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 26. januar 2021. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Eksport til TastSelv tilpasset 2021 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder Mulighed for manuel indtastning af Fradragsarealer i markprogram. Fradragsarealer indtastes i markplanen på fanen Myndigheder/EU-støtte Rettelse til markplan, så ID-15 område ikke skjules når[…]

Fik du set de tre Næsgaard film?

Datalogisk har lavet tre korte introduktionsfilm i serien om ’Landmænd og deres brug af Næsgaard’. Hvordan optimerer de det daglige arbejde på bedriften, og hvilke fordele opnås i det hele taget? 100 procents billede med Næsgaard TID På St. Lundgaard ved Langå i Østjylland står Mathias Mørup i spidsen for planteavlsproduktionen på 341 hektar. Mathias[…]

Nyheder i Næsgaard MARKKORT

Programopdatering KORT – 14.306 / 54. Den 19-01-2021 Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer: Nyheder i Næsgaard MARKKORT Adgang til sommerortofoto for 2020 (kræver abonnement på ortofoto) Rettelser til håndtering af baggrundskort. Bl.a. stabilisering af matrikelkort og Beskyttede naturtyper (§3kort) Det er igen muligt at lave adressesøgning. Der er nu mulighed for at søge med wildcard. Fejl[…]

online kursus

Online kurser den 20. og 21. januar

Kurser afholdes kun online. Vi afholder en ny stribe onlinekurser. Man kan frit vælge hvilke kurser man ønsker at deltage i. Alle kurser forventes at vare ca. 30 minutter. Emne for kursus Dato TID Arbejdssedler Onsdag 20. jan 12:30 Lagerstyring Handelsvare Onsdag 20. jan 13:00 Lagerstyring Afgrøder Onsdag 20. jan 13:30 Køb/salg organisk gødning Onsdag[…]

Datalogisk søger kontorassistent

Har du lyst til at være med i den rivende udvikling af fremtidens managementsystem inden for planteavl, og er du samtidig selvstændig, nysgerrig – og brænder for at udvikle dig fagligt – så har vi jobbet til dig. I Datalogisk arbejder vi med udvikling, salg, support og undervisning. Vores egne produkter er: Markstyringsprogrammet Næsgaard MARK[…]

Næsgaard MOBILE app – nye ikoner

Du kan finde Næsgaard MOBILE app’en i både App Store og Google Play. Dvs. de steder, hvor du normalt henter dine apps – hvad enten, du bruger Apple/ios eller android. Vi har lavet helt nye app-ikoner, så det er let at finde lige den sprogversion af MOBILE app’en, som du har brug for. Således er[…]

Nyheder i Næsgaard MOBILE!

Her kan du se en liste over ændringer i Næsgaard MOBILE lanceret i december: Blandingsinfo kan også anvendes til flydende handelsgødninger Se også dine planlagte arbejdssedler Rettelse af uhensigtsmæssighed ved start/stop uret Diverse minde opdateringer Læs mere om Arbejdssedler på mobilen Læs mere om Næsgaard MOBILE Se tidligere nyheder i Næsgaard MOBILE

Overblik, overblik OG overblik med Næsgaard Arbejdssedler!

’Med sprøjtning og gødskning er jeg 100 procent sikker’ På sin planteavlsejendom i Nordjylland dyrker Henrik Hjort omkring 300 hektar med hvede, kartofler og raps. Derudover driver han sin svigerindes ejendom på cirka 400 hektar, så der er nok at holde styr på i hverdagen. Men med arbejdssedlerne som redskab, er der ikke noget, som[…]

Næsgaard MARK hjælper dig med dit gødningsregnskab

Nyheder i forhold til sidste års indberetning Væsentligste ændringer er: Grundlæggende er indberetning 2020 meget lig 2019, dog med den tilføjelse at virksomhedens samlede kvælstofkvote beregnes i GKEA 2020 og Næsgaard MARK kan/skal ajourføres ved manuel indtastning før indsendelse. Næsgaard vælger nu bedste type 1/2 korrektion for hvert næringsstof ved beregning af produktion af husdyrgødning.[…]

Vi opdaterer planteavlskonsulenterne

I disse dage har vi vores årlige dialogforum med planteavlskonsulenterne. Det er møder, hvor de opdateres med udviklingen i Næsgaard programmerne, og hvor konsulenterne indbyrdes – og med Datalogisk – kan have en sparring omkring funktionerne, og hvordan de bruges optimalt til gavn for landmanden. Vi har således møder både i Jylland og her hos[…]

Bruger du ressourcerne optimalt på bedriften? Se ny film!

Vil du gerne vide helt præcist, hvordan du bruger tid og ressourcer på bedriften? Hvordan omkostningerne fordeler, sig og hvor der kan optimeres? Så skal du bruge Næsgaard TID programmet! Med Næsgaard MOBILE app’en og tidsprogrammet kan du og dine medarbejdere registrere jeres arbejdsopgaver; f.eks. hvor meget tid, der bruges på en opgave i marken[…]

Vi tilbyder løsning til automatisk ukrudtsbekæmpelse

En løsning med kamera og tilhørende program, der registrerer og kortlægger markens ukrudt, laver beregning på optimal behandling med herbicider samt generer tildelingskort til spotsprøjtning i Næsgaard MARKKORT, tilbydes nu de danske landmænd. Som projektleder i RoboWeedMaps projektet under Innovationsfonden har Datalogisk været medvirkende til at komme i mål med en automatisk løsning, som er[…]

Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 8. oktober 2020. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Eksport af gødningsregnskab til Landbrugsindberetning (GHI) 2020 Mulighed for manuel indtastning af den korrigerede N-kvote fra høstår 2020 for hele bedriften Ved godkendelse af gødningsregnskab 2020 overføres primo beholdninger af organiske gødningslagre til 2021 med justeret udnyttelsesprocent[…]

Se film om RoboWeedMaps – den kloge løsning til ukrudtsbekæmpelse

Når du bruger et ukrudtskort til bekæmpelse af ukrudt i marken, får du en mere præcis udførelse og behandling i marken. Det giver dig helt nøjagtig information om, hvor der findes ukrudt i den pågældende mark. Ukrudtskortet kan laves ud fra optagelser i marken med et kamera eller drone. Når du arbejder i Næsgaard MARKKORT[…]