Vækstregulering med CropManager

Selv om gødningssæsonen er ved at være afsluttet, kan du stadig få brug for CropManager til f.eks. til vækstregulering.
Mange steder er hveden omkring stadie 37 og det er tid til at vurdere om der er behov for vækstregulering i marken.
Har du gradueret en eller flere tildelinger med gødning bør omfordeling også have effekt på behovet for vækstregulering, men det kan være svært, at se hvis hveden endnu ikke har optaget den sidste gødning pga det tørre forår. Omvendt vil en sen proteingødskning målrette de områder i marken hvor udbyttet forventes højest, hvilket igen kan øge behovet i disse områder.
 
CropManager har to modeller til omfordeling af planteværn. En til ukrudt i vintersæd i foråret og en standardmodel til svampe/vækstregulering.
 
Vil du graduere din vækstregulering/planteværn skal du bruge standardmodellen.
 
Standardmodellen vil øge tildeling de steder hvor biomassen er højest og dermed hvor det forventede behov er størst. Vi ønsker at bruge de nyeste luftfoto/NDVI målinger hvor mest muligt af gødningen der er omfordelt er optaget i hveden, så vi også har medregnet effekten af omfordelingen af gødningen.
 
Standardmodellen vil omfordele +/- 5-25% af den gennemsnitlige dosis i marken. Er variationen i marken lav vil den kun omfordele indenfor +/- 5%. (Argumentet er at hveden er ensartet, hvorfor spændet i dosis skal være mindre. Den skal ikke reducere dosis med 25% fordi der er en mindre forskel i forhold til gennemsnittet). Hvis seneste gødskning er omfordelt med CropManager er det forventet at dette også afspejler sig i en mere ensartet afgrøde. Der er således fortsat god mulighed for graduering af din vækstregulering med CropManager. Ikke mindst hvis du påtænker en proteingødskning senere.
 
Vær dog opmærksom på at du ikke kan omfordele med maksdosering af et planteværn, da det tolkes at den lokale dosering i et område i marken ikke må overstige maksdosering. Har vi en lille variation forventes højeste dosering maksimalt at være 105% af gennemsnitsdoseringen, så gennemsnitsdoseringen skal justeres ned til 95% af højeste dosering. Har du en stor variation i marken justeres op til 125% af gennemsnitsdoseringen, hvorfor gennemsnitsdoseringen skal justeres ned til maksimalt 80% af højeste dosering.
 
CropManager vil også være relevant til senere svampesprøjtninger, idet omfordelingen modvirker en fortyndingseffekt af midlet i afgrøden. Du skal dog stadig være opmærksom på ovenstående.