RoboWeedMaPS på Borgeby messen

Foruden at Datalogisk har egen stand på Borgeby Fältdagar 27.-28. juni, så er vi også en del at det udstillingstelt, som omhandler præcisionslandbrug. Her er vi med til at præsentere det banebrydende projekt ’RoboWeedMaPS’ – automatisk genkendelse og behandling af ukrudt.

I projektet indgår:

  • Udvikling af højteknologisk kamera
  • Udvikling af kunstig intelligens model
  • Genkendelse af op til 100 forskellige ukrudtsarter
  • Udarbejdelse af ukrudtskort
  • Optimal beregning af bekæmpelsesstrategier
  • Udarbejdelse af tildelingskort
  • Optimering af sprøjteteknologi med injektion.

Projektet støttes af Innovation Fund Denmark. Det ambitiøse mål er, at den nye teknologi skal reducere brugen af sprøjtemidler med op til 80% på bedriften.

Læs mere om RoboWeedMaPS