Programopdatering 6.000 / 49

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard MARK

 • Eksport til TastSelv tilpasset 2020 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder
 • Mulighed for at indtaste areal med Skærpet fosforloft per mark (kan også overføres direkte fra Næsgaard Markkort
 • Nøgletal til beregning af Skærpet fosforloft anvender indtastede arealer fra markplan
 • Faciliteter til håndtering af Målrettede efterafgrøder er tilrettet reglerne for efterår 2020
 • ID15 kontrol i markplansdialogen er udvidet, så arealer med målrettede efterafgrøder også præsenteres og sammentælles per Kystvandopland
 • Krav om pligtige efterafgrøder rettet til henholdsvis 10,7% eller 14,7%
 • Omregningsfaktor for tidlig sået vintersæd er rettet, så 2,00 ha sået vintersæd erstatter 1,00 ha efterafgrøde
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT

 • Ny funktion til at beregne og overføre areal med Skærpet fosforloft.
 • Funktionerne til at beregne ID15 område og Skærpet fosforloft er tilføjet på dialogen ”Beregn på arealer”
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard TID

 • Rapportfiltre er ændret, så de er afhængige af hinanden
 • Aktivitetsnote kommer med på udskrift 80600

Næsgaard MOBILE

 • Mulighed for at vise behandlinger på klynger
 • Oversigt over arbejdssedler kan afgrænses på en gruppe (afgrøde)