Programopdatering 6.000 / 47

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard MARK

 • Opsætning af Klynger i markplan
 • Vis og rediger behandlinger samlet for marker med samme Klyngekode, Afgrøde og sort eller Afgrøde (Faciliteten er tilgængelig i Næsgaard MARK og Rådgiver version)
 • Opret arbejdssedler direkte på markblad
 • Udskriv også arbejdssedler på Klynger, Afgrøde/sort eller Afgrøde
 • Opret automatisk arbejdssedler ved kopiering fra standardplan
 • Ved kopiering fra standardplaner sammen med noter på forvalg, hentes udvik-lingsstadiet fra behandlingen på standardplanen
 • Mulighed for at undertrykke spørgsmål om ”Kopier til efterfølgende høstår”
 • Eksport gødningsregnskab til GHI rettet ved kvotereduktion som alternativ til mål-rettede efterafgrøder 2019
 • Udskrift af Behandlingsindeks er genindført
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard TID

 • Kolonne til kontonummer tilføjet i TID kartoteker
 • Eksport af registreringsdata med kontonumre til brug i eksterne programmer (ex. import i lønsystemer)

Næsgaard MARKKORT

 • Mindre justering af kalkmodeller
 • Ved beregning af markers jb-nr. til og med høstår 2019 anvendes ”gamle” jb-kort og ved beregninger fra høstår 2020 anvendes det ”nye” jb-kort (flere områder der tidligere var jb 4 er nu ændret til jb 6 på grund af højt lerindhold i underjorden)
 • Flere mindre rettelser