Programopdatering 6.000 /45

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard MARK

  • Normer for afgrøder og besætninger tilpasset planperioden 2019/2020
  • Udskrifter til Landbrugsstyrelsen 2019/2020 er oprettet
  • Indtastning af sådato og beregning af fradrag i N-kvote for sent såede efterafgrøder i efteråret 2019
  • Flere rettelser i nøgletal

Næsgaard MARKKORT

  • Tilføjet nye modeller for beregning af Kalk og Kalium. Modellerne er udarbejdet i samarbejde med henholdsvis Dankalk og KMC
  • Overførsel af data til Trimble autostyringsanlæg via online forbindelse
  • Import af tildelingskort fra Atfarm, FieldSense, CropSAT og lignende
  • Flere rettelser vedrørende modelkort og tildelingskort
  • Visning af Landbrugsstyrelsens ”Trafiklys” til kontrol af aktivitetskrav