24. august 2016

Lagerstyring

lagerstyring handelsvarerHold nemt styr på hvad du har på lager af planteværn, udsæd, handelsgødning og afgrøder med modulet Lagerstyring i Næsgaard MARK og Næsgaard MOBILE. 

FACILITETER I LAGERSTYRING

  • Registrering af indkøb af handelsvare
  • Handelsvare såsom kemi og såsæd bliver automatisk trukket fra lager ved udførsel af opgave
  • Registrering af indlægning af afgrøder på lager
  • Registrering af priser
  • Altid opdateret status for lager og indkøb af handelsvare
  • Prisberegning ud fra forskellige prismodeller i handelsvare
  • Opdateret status for lager og indkøb af handelsvare i Næsgaard MOBILE

ENKEL REGISTRERING AF HANDELSVARE – OGSÅ VED FLERE BEDRIFTER

Når man indkøber varer – f. eks planteværnsmidler eller handels-gødning – så registreres mængder og priser i modulet. Videre­salg kan også registreres. Lagermodulet kan arbejde på tværs af flere bedrifter. Det bety­der, at man, hvis man administrerer flere bedrifter, har mulighed for at lave en central lagerstyring. Det er en fordel, hvis man eksempelvis laver fælles indkøb for flere bedrifter.

AFGRØDELAGER

Som noget nyt er lagermodulet nu udvidet med lagerstyring af afgrøder. Det betyder at du nemt kan lave lagerstyring af afgrøder, når du er i gang med at høste. Når afgrøderne køres ind fra marken kan du indtaste mængde, hvilken mark de kommer fra, og hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs.

FULD INTEGRATION SIKRER OVERBLIK

Fuld integration med registreringerne på markbladene i Næs­gaard MARK sikrer, at man altid kan få beregnet en aktuel la­gerstatus ud fra køb, salg og forbrug. Denne lagerstatus kan også bruges til kontrol af, om det er det korrekte forbrug, der er registreret på markbladene. Modulet giver også et bedre overblik i indkøbssituationen, da det for en vilkårlig periode kan beregne en lagerkorrigeret ind­købsliste.

MODULER I PROGRAMPAKKEN TIL NÆSGAARD MARK