Konference ‘Praktisk planteavl i dybden’

Onsdag den 30. januar afholder landbrugsrådgivningen Partriotisk Selskab Planteavlskonference i Odense. Datalogisk deltager og står parat til at modtage gæster på vores lille stand.

Patriotisk Selskab skriver:

“Det år, som vi netop har været igennem, har budt på mange udfordringer og et vejrlig, der gør, at mange forsøgsresultater ikke har den fornødne relevans. Til gengæld viser erfaringerne fra året, at etableringen af afgrøderne er helt afgørende for at opnå succes.

Da etableringen er den mest omkostningstunge indsats, er det nødvendigt at sætte yderligere fokus på området.

Større maskiner og større grej er ikke nødvendigvis den eneste løsning på en jordstruktur, der bliver mere besværlig. Jordens humusindhold og struktur kan med fordel tænkes mere ind i dyrkningssystemerne – også når vi fremover kan forvente et mere omskifteligt og voldsommere vejr.

Forskellen på efteråret 2017 og efteråret 2018 var markant – og er et rigtig godt eksempel på den omskiftelighed, vi også vil komme til at opleve i fremtiden.

Det er hermed afgørende at have et setup/en strategi, der kan håndtere både den ene og den anden ekstreme vejrsituation. Samtidig skal strategien understøtte megatrenden i samfundet, der kræver stadig mere bæredygtige løsninger.

Vi står altså i en situation, hvor vi skal have produktionsprisen pr. enhed reduceret, enten ved at hæve udbyttet eller spare nogle omkostninger – samtidig med at vi skal sikre samfundets accept af vores produktionsformer”.

Se mere her: