Præcisionssprøjtning: Kom til demonstrationsdag!

Hvad ved vi, og hvad kan vi allerede i dag?

Kom og gør dig dine egne praktiske erfaringer – lige til at tage med hjem og komme i gang!

Hvad indebærer præcisionssprøjtning, hvad får landmanden ud af det, og hvordan kommer han i gang? Der er i de seneste år udviklet mange forskellige teknologier, som kan benyttes til at øge præcisionen ved sprøjtning af kulturarealer. Desværre er der mange i landbrugserhvervet, som kun har sporadisk kendskab til disse og deres potentialer. 

Ved en række demonstrationsdage kombineret med workshop trækker vi emnet helt ned på jorden, og viser i en sammenhæng, hvordan landmanden kan udføre præcisionssprøjtning ved brug af enkle værktøjer, som allerede findes på markedet. Målgruppen for arrangementerne er landmænd, sprøjteførere og planteavlskonsulenter.

Program:

Kl. 9.00 Velkommen og dagens program
(Morgenbrød og kaffe)

Kl. 9.15 Kort introduktion fra virksomhederne til dagens opgaver og mål

• Fieldsense
Brugen af satellitbilleder fra landmandens marker

• Seges
Gradueret sprøjtning ved brug af CropManager programmet

• IPMWise
Optimering af ukrudtsbekæmpelse med beslutnings- og beregningsværktøj

• AgroIntelli
Ukrudtsgenkendelse i marken med kamera og app – WeedMaps – samt dataindsamling

• Danfoil
Præcisionssprøjtning med specialudviklet sprøjte og brugen af markkort

• Datalogisk
Udarbejdelse af tildelingskort til sprøjten i Næsgaard MARKKORT

Kl. 9.30 Workshops i mindre grupper
Deltagerne får nærmere kendskab til værktøjerne, prøver dem af i praksis og har videns udveksling med de øvrige deltagere.

Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.00 Workshops i mindre grupper
Fortsat arbejde i workshops og vi kommer en tur i marken

Kl. 13.30 Opsamling og afrunding

Kl. 14.00 Slut på dagen

Tid og sted:

  • Onsdag den 31. oktober hos Datalogisk, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev
  • Tirsdag den 6. november på Dalum Landbrugsskole, Spanget 7, 5600 Faaborg
  • Tirsdag den 13. november på Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe
  • Onsdag den 14. november på Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning

Deltagelse er gratis.

Tilmelding her

Invitation til demonstrationsdag

Yderligere information:

Mette Børsen, mette.boersen@datalogisk.dk, tlf. 7020 3311