Optimer din gødskning med satellitbilleder og N-sensor beregning

Der er en nem og enkel måde at overvåge dine afgrøder på og samtidig få viden om, hvordan du optimalt fordeler kvælstof på marken (præcisionsgødskning). Det er en løsning som Datalogisk – kendt for Næsgaard MARK – nu tilbyder. Programmet hedder Atfarm og består af adgang til satellitfotos, N-sensor analyse og beregning samt udarbejdelse af tildelingskort til gødningssprederen.

Der er mange fordele ved at udføre en gradueret tildeling af kvælstof i marken. Det kan blandt andet betyde en mere homogen vækst, give et boost i afgrødernes kvalitet, reducere lejesæd, og i det hele taget give bedre resultater uden behov for yderligere gødskning.

Satellitfotos i Atfarm

Programmet – en online web app – giver dig adgang til fotos af din mark fra ESA Sentinel 2 satellitter, dem får du løbende hver 3. dag. Billederne analyseres, og de mindste forskelle i afgrødens farver og skygger vurderes. Disse viser de forskellige niveauer i biomassen hhv. tætheden i dine afgrøder. Selv variabilitet i afgrødens sene vækststadier identificeres. Ud fra dette biomassekort beregner den unikke N-sensor algoritme, hvordan gødningen optimalt skal fordeles på marken.

Større biomasse kræver i starten af vækstsæsonen mindre kvælstof og omvendt, hvorimod senere på vækstsæsonen er det de områder, hvor der er størst biomasse, der skal tildeles mest gødning. På baggrund af beregningen udarbejdes et tildelingskort til brug i gødningssprederen. Dvs. du med få skridt kan udarbejde et kort baseret på afgrødens reelle vækststadie og -tilstand. Du kan også tilpasse tildelingskortet svarende til din egen viden.

Udarbejd dit eget tildelingskort i Atfarm med få skridt
 1. Biomassekort ud fra satellitfoto og N-sensor analyse
 2. Vælg afgrøde (vinterhvede)
 3. Vælg vækststadie
 4. Angiv mængde af kvælstof
 5. N-sensor algoritme beregning
 6. Atfarm generer tildelingskort automatisk
 7. Tage filen med ud til gødningssprederen.

Der er yderligere fordele ved brugen af satellitfotos på bedriften. Du får et godt overblik over dine marker og dine afgrøders vækst samt har mulighed for at sammenligne billeder, sæsoner og marker, og på den måde få god støtte til beslutningstagning. Det bliver nemmere at:

 • Planlægge hvilke marker, der skal arbejdes i først
 • Identificere uregelmæssigheder i marken
 • Vurdere vejrskader
 • Sammenligne ’best farming practices’.
Model

Det giver først og fremmest mening af uploade dine marker med vinterhvede, men du kan selvfølgelig også uploade andre marker. Den første mark du opretter i programmet er uden beregning, og aftalen gælder for resten af 2019. Herefter er der en fast pris per ha; 25 kr. for Næsgaard MARK kunder og 60 kr. for ikke Næsgaard MARK kunder.

’Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde denne løsning til de danske landmænd’ fortæller Birger Hartmann og fortsætter ’det er den unikke N-sensor algoritme beregning, der gør hele forskellen, og det er vi ret tilfredse med at kunne brede ud til egne og potentielle kunder.’

I Næsgaard MARK kan du få hjælp til hvilke mængder kvælstof, du lovgivningsmæssigt kan bringe ud på marken.  

Udover at fordele kvælstoffet efter biomassen har Atfarm yderligere en funktionalitet: Fordeling af kvælstoffet ved den sidste tildeling for at øge proteinindholdet i vinterhvede. Her kan den den særlige N-sensor algoritme benyttes fra vækststadie 37 til 51. Fra vækststadie 59 er det udelukkende den særlige N-sensor algoritme som benyttes.

Fordele ved en gradueret tildeling af kvælstof med N-sensor
 • 3-7 stigning i udbytte /vækst
 • Op til 14% besparelse af N
 • Op til 30 kg N/ha forbedret N balance
 • Reducering af lejesæd med 50-100%
 • Stigning i høstudbytte med 12-20%
 • Mere homogenitet og højere indhold af protein.