Opdatering af Næsgaard 27-01-2022

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 27. januar 2022.

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

 • Eksportfiler til Fællesskema og GKEA tilpasset 2022 ansøgning
 • Mulighed for afkrydsning af Præcisionsjordbrug som alternativ til målrettede efterafgrøder
 • Mulighed for at anvende N-fikserende efterafgrøder til Målrettede efterafgrøder
 • Der er lavet en låsningsfunktion, så alle data (markplan, markblad, organiske gødninger og markkort) kan låses til og med et høstår. Data kan låses/låses op med genvejstasten Ctrl+l og kan også låses i forbindelse med godkendelse af gødningsregnskab. Når data er låst i et høstår, er det ikke muligt at aktivere funktioner eller rette i tabellerne.
  OBS: låsningen gælder ikke Afgrødelagre, Lagerstyring af handelsvarer og TID.
 • Facilitet til eksport af markbladsdata i xml-format (tilkøbsmodul).
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT

 • Mulighed for eksport af tildelingskort i ISO-xml format (tilkøbsmodul)
 • 2 nye Kalkmodeller tilføjet
 • Låsningsfunktion af markkort til og med et høstår (samme som i markprogram). Det er stadig muligt at gemme tegnede markkort, selv om høståret er låst.
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard MOBILE

 • Mulighed for at administrere og oprette arbejdssedler direkte i mobilløsningen
 • Låsningsfunktion af behandlinger til og med et høstår (samme som i markprogram). Data kan låses/låses op via funktionen på dialogen Brugeroplysninger/Låsning
 • Facilitet der viser og sammentæller dagens registreringer. Klik på Se dagslog i TID dialogen
 • Flere mindre rettelser

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE torsdag d. 27. januar 2022 i tidsrummet 5.30 til 8.00.