Opdatering af Næsgaard MARK

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

  • Ny udskrift 20050 Plan for efterafgrøder og alternativer. Udskriften viser placeringen af efterafgrøder og alternativer

  • Mulighed for Tidlig sået vintersæd som alternativ til Pligtige efterafgrøder tager nu højde for at der ikke må være udlagt Målrettede efterafgrøder eller alternativer på arealet. Dog kan de stadig tilmeldes på arealer, hvor Kvotereduktion er valgt som alternativ til Målrettede efterafgrøder