Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

 • Normer for afgrøder og besætninger tilpasset planperioden 2020/2021
 • Korrektion af produktion fra besætninger sker nu på basis af den korrektionsformel (Type 1 eller Type 2) der resulterer i den mindste produktion af henholdsvis N og  P.
 • Udskrifter af skema B1 2020/2021 til Landbrugsstyrelsen er oprettet
 • Håndtering af økologisk produktion fra besætninger
 • Håndtering af økologisk produktion på udbyttelinier i markbladet
 • På fanen Klynger vises antal marker der indgår i klyngen og behandlinger der ikke ligger på alle marker i klyngen markeres
 • Mulighed for at oprette en behandling på udvalgte marker i en klynge
 • Flere mindre forbedringer i fanen Klynger
 • Flere rettelser i nøgletal

Næsgaard MARKKORT

 • Ingen ændringer

OBS: Bemærk venligst, at de §3 kort vi udstiller i Næsgaard MARKKORT, stammer fra en service hos Arealinfo, hvor kortene løbende bliver opdateret. Det er således ikke nødvendigvis de samme kort, som kan ses i Internet Markkort i Tast selv-service

Næsgaard MOBILE

 • Mulighed for at vise Udskrift 20050 Plan for efterafgrøder og alternativer

Næste opdatering

Næste opdatering forventes i oktober, og indeholder bl.a. følgende:

 • Eksport af gødningsregnskab for 2020 til GHI
 • Flere faciliteter i TID
 • Udskrifter af Økologisk logbog og Partidokumentation

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID Online og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 1. september 2020 i tidsrummet 5.30 til 8.00.