Opdatering af Næsgaard MARK

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 26. januar 2021.

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

  • Eksport til TastSelv tilpasset 2021 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder

  • Mulighed for manuel indtastning af Fradragsarealer i markprogram. Fradragsarealer indtastes i markplanen på fanen Myndigheder/EU-støtte

  • Rettelse til markplan, så ID-15 område ikke skjules når der tilføjes en Målrettet efterafgrøde

  • Adgang til administration af arbejdssedler på alle faner i markblad

  • Mulighed for at indtaste Økologisk autorisationsdato og hvilken type Økologisk arealtilskud der søges.

  • Nøgletal der viser kvælstofkvote på økologiske bedrifter

  • Nøgletal der viser N-eftervirkning og kvotenedsættelse på økologiske bedrifter afhængig af indtastet Økologisk autorisationsdato

  • Mindre tekstrettelser til udskrift af Skema A

  • Flere mindre rettelser

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 26. januar 2021 i tidsrummet 5.30 til 8.00.