Opdatering af Næsgaard 13-09-2023

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne onsdag d. 13. september 2023.

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

  • Nye normer for 2024 (afgrøder, husdyr, korrektionsfaktorer)
  • Skema B1 til 2024
  • Ny kolonne til §3 areal
  • Nye nøgletal til beregning af maksimal græsoptagelse på bedriften og krav til dokumentation af salg af FE i græs.
  • Diverse mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT

  • Mulighed for beregning GLM arealer, 3 meter randzone, §3 areal
  • Beregninger af ID15, skærpet fosforkrav, GLM arealer, 3 meter randzone, §3 areal er samlet under fanen Myndigheder i ”Beregn arealer”
  • Fejl vedr. udskrift af analyser er rettet
  • Fejl vedr. manuelplacering af analyser rettet
  • Diverse mindre rettelser og hastighedsforbedringer

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE onsdag d. 13. september i tidsrummet 5.30 til 8.30.

På torsdag den 14. september kl. 8:30 gennemgår vi nyhederne i et online møde

Der bliver tale om en hurtig gennemgang af de ændringer og nyheder der er med opdateringen

Forventet tidsforbrug: 20 minutter

For tilmelding send en mail til per.andersen@datalogisk.dk

Med venlig hilsen

Datalogisk A/S

Tlf.: 70 20 33 11

E-mail: mail@datalogisk.dk

www.datalogisk.dk