marts 3, 2016

Historie

Vores historie

Vi startede i 1987 med en god idé -  salg af pc'ere til landmænd. Men hvad skal en landmand med en pc, hvis han ikke har noget program at benytte?

Derfor begyndte vi på udvikling af driftledelsesprogrammer til planteavlere.

Det første program var et markprogram, som landmanden kunne benytte til at planlægge kommende års afgrøder, samt notere indsatsen og anvendelse af indsatsmidler. Siden hen har vi også udviklet eget korttegningsprogram og tidsregistreringsprogram.

For godt ti år siden tog danske driftledere programmet med til Sverige, og vi har nu i mere end ti år kunne tilbyde svenske landmænd driftsledelsesprogrammer tilpasset svensk landbrug.

Efterfølgende er det også blevet til både en tysk, engelsk, lettisk, litauisk og polsk version.

GPS I LANDBRUGET
I tilknytning til udvikling af GPS-teknologier til landbruget, har vi løbende tilpasset egen software til at kunne løse disse opgaver.

I oktober 2010 modtog vi Nordeas Erhvervspris. Erhvervsprisen uddeles til virksomheder, som bl.a. gennem produktudvikling eller specialicering har fundet nye markeder.