Nye Ortofoto 2022

Så kan vi præsentere de nye Ortofoto for dette år. Bruger du Næsgaard MARKKORT bliver Ortofoto leveret som en online service.

Ortofoto er et målfast luftfoto af din bedrift, som du kan benytte til at planlægge og udføre dit arbejde i marken. De er godkendt til brug for indberetning af markkort til f.eks. EHA-støtteansøgninger og velegnet som baggrundskort i dit Næsgaard MARKKORT eller andre kortprogrammer.

MED ORTOFOTO KAN DU NEMT:

 • Opmåle marker eller andre områder
 • Indtegne markskel, forager og marker
 • Beregne arealer

Ortofoto leveret af os har en høj opløsning og er identiske med de Ortofoto, som Landbrugsstyrelsen også anvender i forbindelse med din hektarstøtteansøgning.

VI KAN LEVERE ORTOFOTO OPTAGET I: 

 • 1954
 • 1995
 • 1999
 • 2001
 • 2002
 • 2004
 • 2006
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022