Næsgaard MARK indeholder økologiske nøgletal

Programmet Næsgaard MARK indeholder økologiske nøgletal (GHI), så er du økolog dækker programmet fint dit behov for logbog. Bruger du også Næsgaard MOBILE, så har du altid din logbog med dig.

Med Næsgaard MARK og Næsgaard MOBILE kan du:

  • Føre lovpligtig logbog for aktiviteter i markerne. Dette gælder bl.a. såning, gødningstildelinger og høstregistreringer.
  • Lave dokumentation for eksempelvis særlige behov for jordforbedringsstoffer (kompost og uorganiske gødninger (mangan eller patentkali) og plantebeskyttelsesmidler (begrundelse for den enkelte behandling)
  • Angive hvilke miljøtilsagn de enkelte marker er tilmeldt
  • Få oplysninger om bedriftens kvælstofkvote. Også hvis der søges Økologisk Arealstøtte (100 kg N/ha) og Udvidet Økologisk Arealstøtte (60 kg N/ha).
  • Få oplysninger om den aktuelle tildeling af kvælstof til sammenligning med den valgte støtteordning.
  • Få beregning af tildelt total N/ha for bedriften. Dette må aldrig overstige 170 kg N/ha harmoniareal.
  • For modtaget konventionel organisk gødning beregnes den modtagne mængde kvælstof per ha harmoniareal. Dette må uden at opfylde særlige betingelser ikke overstige 50 kg N/ha.