Markstyring: Rettelser i pipeline

Der er enkelte nøgletalsberegninger i Næsgaard MARK gældende høstår 22/23, som i særlige tilfælde giver fejl i kørende version. Her kan du læse hvilke, så du ikke skal bruge tid på at lede efter forkerte indtastninger.


Omdriftsareal under 15 ha.

Nøgletal, Omdriftsareal omfattet af GLM og Grønne krav regner forkert i 2023 på økologiske bedrifter og bedrifter under 15 ha.

Virksomhedens fosforloft år -1

Mulighed for at overstyre Bedriftens fosforloft foregående år i forhold til landbrugsstyrelsens beregning.

Bræmmeareal medregnes 2 gange i 2023

Bestøverbrak og bræmmeareal medregnes 2 gange ved opfyldning af 4% ikke produktive arealer.

Print/Vis Skema B1 fra lagerfanen “Salg”.

B1 skemaet kan kun printes under rapporter og link på fanen “Salg” virker ikke pt.