Krav om fremvisning af sprøjtejournal

Krav om fremvisning af sprøjtejournal

Der har i de seneste dage været en del skriverier omkring skærpet dokumentation ved kontrol for anvendelse af plantebeskyttelse, og myndighedernes krav om fremvisning af sprøjtejournal. I denne forbindelse har det været fremhævet, at hvis ens mobile registrering ikke kan udskives, så har man tre dage til at fremskaffe den opdaterede sprøjtejournal. Ellers skal den fremvises straks.

I Næsgaard Mobile er der netop denne udskrifts- og rapportfunktion, hvorfor der har været frygt for, at brugere af Næsgaard Mobile er stillede anderledes.

Bruger af Næsgaard Mobile

Fra Datalogisk har vi været i dialog med Landbrugsstyrelsen omkring disse forhold og hvorledes man skal forholde sig til dette. Landbrugsstyrelsen har overfor Datalogisk pointeret, at uanset hvilken form for elektronisk registrering som landmændene benytter til at holde sin sprøjtejournal ajour, så vil der ikke være nogen forskel i dokumentationskravet. Dette uanset om ens mobile registreringer kan udskrives direkte eller ej. Man vil som bruger af Næsgaard Mobile altså ikke møde skærpede krav i forhold til brugere af andre løsninger, blot fordi Næsgaard Mobile har flere funktioner.

Vigtige funktioner

Som bruger af Næsgaard Mobil er der en række smarte funktioner som kan lette hverdagen, heriblandt et par simple rapporter og udskrifter. Rapporterne kan vise planlagte behandlinger, udførte behandlinger eller begge. Disse kan sendes til en e-mailadresse som en pdf-fil.

En anden funktion som kan være til stor hjælp, er Planteværnstjek. Med denne funktion er det muligt på behandlingstidspunktet at foretage en kontrol af, om det middel man har skrevet ind i sin behandling er:

  • Lovligt at bruge i afgrøden
  • Ikke har for høj dosis pr. behandling og pr. år
  • Ikke har for mange behandlinger
  • Overholder i behandlingsfrist i dage
  • Overholder afstandskrav til vandmiljø

Skulle man komme til at vælge et forkert middel i listen af godkendte midler, hvor mange godt kan minde om hinanden, har man altså her et værktøj til at kontrollere, at man ikke har skrevet et forkert middel ind i behandling. Ydre mere får man også en kontrol af, at man anvender midlet korrekt i forhold til ovenstående punkter.

Alle Næsgaard MARK eller Næsgaard Mobile brugere som ikke allerede benytter Planteværnstjek, kan benytte dette uden beregning i resten af april.

Kontakt os venligst på tlf: 70203311 eller på mail@datalogisk.dk for at få adgang til Planteværntjek.

Klik her for at læse mere om Planteværntjek

Klik her for at læse mere om Næsgaard MOBILE