Hvor kommer dine afgrøder fra?

Med det nye Lagerstyringsprogram til afgrøder udviklet af Datalogisk kan du indtaste og registrere dine afgrøder på forskellige niveauer.

Når afgrøderne køres ind fra marken, kan du indtaste:

• Mængde
• Hvilken mark de kommer fra
• Hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs.

Du kan spore dine lagerafgrøder tilbage til den mark og det område, der er høstet fra. På din mobil – som du allerede har ved hånden – kan du indtaste og registrere denne oplysning med det samme, inden den går i glemmebogen. Hvis du oplever fremmedlegemer eller andre dårligdomme i dele af dit lager, ved du hvor problemområdet geografisk befinder sig, og kan tage dine forholdsregler ud fra det.

I programmet kan du kan også oprette:

• Lagre som er specifikt relevant for dig
• Eksterne lagre, f.eks. DLG.

Hent app’en gratis her eller:
https://datalogisk.dk/blog/2017/07/03/afgroedelager/

eller via Google Play eller App Store.

Tilbuddet gælder indtil den 1.oktober 2017.

Herefter er det årlige abonnement for både Næsgaard MOBILE og Lagerstyring 2.650 kr.