Få hjælp af kamera til præcisionssprøjtning

En arbejdsgruppe har længe arbejdet på at udvikle en ny type ukrudtskamera, som ikke bare kan identificere, hvor der er ukrudt, men også hvilken type af ukrudt, der er tale om – helt ned på 2-kimbladsstadiet.

Nu er udviklingen af RWMCam’et (RoboWeedMaps) nået til et stadie, hvor der kan udarbejdes meget præcise kort og tildelingsfiler til spotsprøjtning.

”Ukrudtskameraet bliver hele tiden bedre til at genkende ukrudtstyper. Lige nu kan det f.eks. identificere burresnære, tidsler, kamiller og græsukrudt,” fortæller planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen fra Patriotisk Selskab, som har været med i udviklingsarbejdet fra start.

Projektet er et samarbejde mellem I-GISDatalogiskIPM Consult og Patriotisk Selskab.

For at opnå billeder af høj nok kvalitet tages billederne ikke fra en drone, men fra en ATV.

”Vi kommer forbi din bedrift og overkører din mark med vores ATV, som har påmonteret ukrudtskameraerne. På den måde kan vi indsamle tusindvis af meget præcise billeder, som ikke bare viser, om der er ukrudt eller ej, men hvilken type af ukrudt, her er tale om,” forklarer Kristian Ladegaard Jensen.

Gennem RoboWeedMaps får du et kort og en tildelingsfil, så du kan spotsprøjte nøjagtigt der, hvor behovet er.

Pris på ukrudtskort

Hvis du overvejer en opfølgende forårssprøjtning, tilbyder Patriotisk Selskab lige nu tildelingsfiler til spotsprøjtning for 125 kr. plus moms pr. ha. Ved mindre end 50 ha tages desuden et opstartsgebyr på 500 kr.

Der er tidligere set besparelser på over 50 procent – og også på helt op til 80 procent. En opfølgende sprøjtning i foråret uden græsproblemer vil typisk koste 127-184 kr. pr. ha. Er der grove græsser kan prisen ligge på over 300 kr. pr. ha.

Der kan altså være en økonomisk besparelse at hente, hvis du vælger at spotsprøjte efter vores meget nøjagtige ukrudtskort. Samtidig er det også en oplagt mulighed for at få kortlagt, hvor de største problemer med græsukrudt er.

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker at få lavet et præcist ukrudtskort, kontakt planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, e-mail klj@patriotisk.dk, tlf. 6315 5433 el. 9363 6096 – www.patriotisk.dk