Husk at anmelde brødhvede i tastselv for høst 2017

Som noget nyt i år skal alle brødhvede marker anmeldes i gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2017.

Anmeldelsen erstatter ansøgning som tidligere skulle foretages på “www.landbrugsinfo.dk/brødhvede”

Det er derfor nu blevet pligtigt (at anvende digital kommunikation i forbindelse) med registrering og afmelding af brødhvede arealer i Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2017.

Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Mange indsender på forhånd oplysninger til gødningsplanlægning når de laver deres gødningskvote og efterafgrødeskema på http://tastselv.fvm.dk, men det er ikke et krav med mindre man bruger udtagelsen for 2,3 DE eller søger økologisk arealtilskud. Til denne liste er nu tilføjet brødhvede.

Hvad skal du være opmærksom på?

Er du i tvivl om du har indsendt de nødvendige oplysninger, så åben dit indsendte gødningskvote og efterafgrødeskema 2017 og se om du kan finde en markplan på udskriften. Har du brødhvede bør du minimum kunne finde en markplan med disse arealer på udskriften. Findes der ikke en markplan med disse arealer så er de ikke anmeldt på skemaet.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen opfordrer til at man henter afgrøder fra ansøgning om enkeltbetaling, men så mangler der forfrugtsoplysninger og jordtype, og så skal der tilknyttes et markkort for at få forfrugtsoplysninger og jordtype med, så er det en lidt større tur.

Det letteste er at lave endnu en ”EHA eksport” fra Næsgaard Mark og medtage ”oplysninger til gødningsplanlægning” ved eksporten, og foretage endnu en xml-import af Gødningskvote og efterafgrødeskemaet på http://tastselv.fvm.dk og slutteligt en genberegning af skemaet. Frist for indberetning er samtidig med fælleskemaet i 21. april 2017.

Klik her hvis du vil vide mere

Efter at have snakket med Naturerhverv er det kun brødhvede markerne der skal anmeldes og der er principielt ikke krav om en komplet markplan. Om man vil slette de resterende marker er op til en selv. Af samme årsag kan kvoteberegning i tastselv heller ikke blive et krav, men der er ingen tvivl om at det bliver beregnet og vil være fortrykt på indberetningen til næste år.