Gamle servicemeddelelser Næsgaard MARK

09-02-2016 PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 20

 • Eksport af mark- og kortdata til TastSelv og IMK Se vejledning
 • Optimering af hastigheder ved åbning af dialoger i Næsgaard MARK
 • Mulighed for at vise observationer i Næsgaard Markkort
 • Ny søgefunktion i bedriftskartotek i Næsgaard Mobile
 • Mulighed for at vise observationer i markkort Se vejledning

18-01-2016 NORMOPDATERING

 • N-kvote for grønsager rettet for vandede lerjorde
 • Græsarealer uden gødningskvote rettet, så de ikke indgår i opgørelsen af grovfoderarealer for bedrifter med 2,3 DE/ha

07-01-2016 PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 19

 • Beregning af lagerbeholdning rettet, så ultimo indgår i beregningen af beholdninger i forlænget planperiode
 • Programmets hastighed er optimeret flere steder
 • Høstårsafhængig bedriftsnote i markplan og markblad rettet så den følger med skift af høstår
 • Rettelse til harmoniberegninger, så Købte DE til afgræsning på MVJ 0N ikke indgår i beregninger
 • Handelsgødninger fra Konsulentkartotek kan vælges ved Tilføj handelsgødning i N-kontrol
 • Mulighed for at vise online markkort ved bedrifter tilknyttet DLBR IT
 • Mulighed for at få vist oplysninger om WMS kort f.eks. fra Jb-kort
 • Flere fejlrettelser i programmet

09-12-2015 NORMOPDATERING

 • Nye roesorter oprettet i udsædskartoteket
 • tilretning af grovfoderafgrøder ved beregning af 2,3DE/ha i høstår 2016

20-11-2015 NORMOPDATERING

 • Nye gødninger oprettet
 • N-norm i juletræer i 2016 rettet

20-11-2015 PROGRAMOPDATERING

 • Flere smiley’er i nøgletalsdialogerne. Grøn smiley = reglen er overholdt
 • Nye nøgletal: Udbragt husdyrgødning N/ha, Fradrag N/ha i græssende dyr på MVJ 0N, Fradrag DE/ha i græssende dyr på MVJ 0N, FE produceret i græs per græssende DE
 • Afgrødealder vises på dialogerne Markblad og Vælg mark
 • Afgrødealder tilføjet på følgende udskrifter: 20000 Markplan, 20010 Markplan arealer, 30000 Markblad datoorden, 30200 Markblad emneorden, 30400 Markblad med notat, 31000 Sprøjteplan m økonomi, 31100 Sprøjtejournal, 31200 Sprøjteplan flere marker.
 • Ændringer til udskrift af sprøjteplan/journal. Det er nu muligt at vise Produktnoter og du kan selv angive udskriftens overskrift (eks. Sprøjteplan eller Sprøjtejournal).
 • På dialogen Afstem gødningslagre vises negative tal og overløb på lagrene med rødt.
 • Ved eksport til GHI og EHA kan der angives en alternativ destination for dataudvekslingsfilerne.
 • Prisopdatering fra Konsulentkartotek er rettet for lokale bedrifter
 • Flere ændringer til udskrift 48200 Besætning, dyreenheder og gødningsproduktion på bedrifter med MVJ-0N arealer
 • Ved indtastning af Bedriftstype (DE/ha) kopieres oplysningerne til efterfølgende høstår
 • Problemer med arealer på markblad efter ajourføring af markplansareal fra markkort er afhjulpet
 • Bedre håndtering af rettigheder ved flere brugere af markkort online
 • Rettelse til Multigrid
 • Mindre fejlrettelser flere steder i markkortet

07-10-2015 PROGRAMOPDATERING

 •  Mindre rettelser til eksport til GHI og SJI
 • Afgrødealder indført på markplan. Afgrødens alder angives manuelt.
 • Ændring af håndtering af græssende dyr på MVJ 0N ved eksport til GHI
 • Fradrag for på besætninger MVJ 0N ændret så der kan angives et antal procent der skal fradrages
 • Korrektionsformler for FRATS grise ændret, så der kun er Type 1 korrektion. (Type 2 Parametre vises stadig)

18-09-2015 NORMOPDATERING

 • Oplysninger vedr. husdyrgødningsproduktion 2016 i ton og NH4 er opdateret efter seneste udgivelse fra Institut for Husdyrvidenskab.
 • Opdateret normliste med planteværnsmidler
 • Opdateret normliste sorter
 • Nye afgrøder
  Hovedafgrøder:
  Vår emmer, Vår enkorn, Vår spelt, Vårhvede-Hestebønne t moden, Finbladet svingel, frø, Helsæd Havre-Ært-Vikke, Helsæd Lupin, Helsæd Lupin-Ært, Grønkorn Vårbyg-Vikke, Grønkorn Havre-Vikke, Perm græs slet oml <5år, Perm græs s+a oml <5år, Moreller, Nobilis, Nobilis, nyplantet, Nordmannsgran, Nordmannsgran, nyplantet, Adonis blomsterfrø, Andet havefrø og grøntsagsfrø, Grønkorn, vårtriticale, Grønkorn vintertriticale
  Efterafgrøder:
  Honningurt (E) (kan bruges som pligtig efterafgrøde), Vårbyg (E) (kan bruges som pligtig efterafgrøde), Bl. Korn pl. efterafgr. (E) (kan bruges som pligtig efterafgrøde og MFO efterafgrøde), Udlæg græs/kl.græs renbestand til grøngødn

07-09-2015 NORMOPDATERING

 • Afrgødenormer for 2016 rettet. Der var fejl i N-norm for vandede afgrøder.

03-09-2015 PROGRAMOPDATERING OG NORMOPDATERING – 6.0.0.0 / 15.

 • Normer for høstår 2016 for afgrøder og dyr/staldsystemer
 • Udskrifter af Skema A, Udbyttedokumentation og Skema B1 for 2016
 • Mulighed for at udskrive markblade og sprøjteplaner fortløbende uden sideskift for hver mark
 • Mulighed for at modtage organisk gødning med typen ”Gødning overført til MVJ-0N areal via afgræssende dyr”
 • Udskrifter fra Online bedrifter påføres din PC’s dato og klokkeslæt
 • Hastighed optimeret i TID ved åbning af registreringsdialog og udskrifter
 • TID udskrifter viser ikke ”tomme” sider for bedrifter uden data
 • Fejl ved udskrift af kort afhjulpet (Access violation)
 • Flere rettelser ved håndtering af baggrundskort.

08-07-2015 PROGRAMOPDATERING – 6.0.0.0 / 14.

 • Kravet til Pligtige efterafgrøder i 2016 er ændret til henholdsvis 10% og 14% som blev vedtaget i den endelige bekendtgørelse om Plantedække.

05-08-2015 OPDATERING AF NORMER

 • Hybridrug kan nu anvendes til Tidlig sået vintersæd ved beregning af alternativer til pligtige efterafgrøder

03-07-2015 PROGRAMOPDATERING – 6.0.0.0 / 13.

 • Fejl i forbindelse med konvertering af analysekort afhjulpet. Analysekort der er bearbejdet i programpatch 12 (frigivet 2. juli 2015) bør gennemgås igen.
 • Der er rettet et problem med baggrundskortopsætning, hvor computerens Antivirus blokerede for data til opsætningsdialogen.

02-07-2015 OPDATERING AF NORMER

 • Der er nye normer til Planteværnstjek
 • Afgrødenormer er ajourført til håndtering af pligtige efterafgrøder efteråret 2015

02-07-2015 PROGRAMOPDATERING – 6.0.0.0 / 13.

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Mark

 • Planteværnstjek er opdateret med faciliteter til krydstjek. Bl.a. kontrolleres nu for brug af Triazoler og SU-midler.
 • I Planteværnstjek skelnes der ved doseringskontrol mellem behandlingstidspunkter før- og efter fremspiring og før- og efter høst.
 • De nye krav til pligtige efterafgrøder er implementeret. Dette betyder bl.a. at kravet til pligtige efterafgrøder for 2016 er hævet til 13,4 % for bedrifter der udbringer mindre end 0,8 DE/ha i organisk gødning og 17,4% for øvrige bedrifter.
 • Der er lavet faciliteter til markering af marker med Tidlig sået vintersæd og Efterafgrødebrak.

Næsgaard Markkort

 • I Næsgaard Markkort Opti er der tilføjet en facilitet til at vise højdeprofiler
 • Der er tilføjet faciliteter til import og eksport af dxf-filer

30-05-2015 Programopdatering – 6.0.0.0 / 11.

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Markkort

 • Vedligehold af server med ortofoto
 • Vedligehold af server adressesøgning. Søgningen baseres nu på data fra Geodatastyrelsen
 • Mindre rettelse til upload af markkort til online server

07-05-2015 Opdatering af normer

 • Der er oprettet følgende planteværnsmidler:
  Agros Metra Epo
  Akonazole 250 EC
  Bachlor 125 SC
  DLA Agro Epoxipyra
  LFS Epoxiconazol – Metrafenon
  LFS Epoxiconazol SC
  Propi 25 EC
  LFS Metconazol
  Riza 200 EC
  Agro Bizz Bosconazol
  Agro Bizz Epoxiconazol
  Agro Bizz Epoxiconazol 125 SC
  Agro Bizz tebuconazol 250 EW

13-04-2015 Opdatering af normer

 • Rettelse til afgrødenormer i forbindelse med beregning af omdriftsareal til Grønne Krav. MFO-Lavskov afgrøder (afgrødekode 602, 603, 604, 605) indgår ikke længere i beregning af bedriftens omdriftsareal.

29-04-2015 Programopdatering – 6.0.0.0 / 12.

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Mark

 • Der er oprettet faciliteter til prisopdatering fra Konsulentkartotek (kun i rådgiverversion Se vejledning her)
 • Kopiering mellem scenarier er ændret, så arbejdsseddelnumre ligeledes kopieres.
 • Udskrift 31100 Sprøjteplan er ændret, så midlernes registreringsnummer vises.
 • Enkelte ændringer i afgrænsningsmulighederne i TID udskrifter. Der kan nu periodeafgrænses på ”1. år”.
 • Der er indført en eksportfacilitet til EXCEL fra sammentællingsdialogen i TID

Næsgaard Markkort 

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer

 • Håndteringen af koordinatsystemer er ændret i Næsgaard Markkort med lokale data, så alle job vises i koordinatsystemet euref89. Dette betyder bl.a. at analysekort kan vises på almindelige ortofoto. OBS: i forbindelse med opdateringen skal alle griddede kort genberegnes manuelt.
 • Der er fejlrettet i faciliteten til at overføre arealer fra Markkort til Mark.

31-03-2015 Opdatering af normer

 • Nyt Planteværnsmiddel oprettet Barclay Gallup 360
 • Enkelte rettelser til Planteværnstjek

24-03-2015 Opdatering af normer

 • Nye gødninger
 • Nye sorter (rødsvingel)

17-03-2015 Opdatering af normer

 • Normerne er ajourført med Kvælstofprognosen for 2015. Bedriftens gødningskvote er automatisk ajourført. Hvis du vil have ændret på gødningstildelingerne, skal du selv gøre dette.

05-03-2015 Programopdatering – 6.0.0.0 / 11.

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Mark

 • Eksport til TastSelv er rettet, så økologiske omlægningsdatoer formateres korrekt og feltet EU-id kan anvendes som alternativ markkode
 • Konsulentkartoteker indlæses nu også ved åbning af dialogen Tildel gødning.
 • Import af markplan fra NaturErhverv er ændret, så der hentes Godkendte markplaner

Næsgaard Markkort

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer

 • Fejl ved eksport af shape-filer rettet.
 • Gemmefunktion til markkort der ligger online er forbedret.

16-02-2015 Opdatering af normer

 • Nye Planteværnsmidler oprettet Bl.a. Folicur Xpert
 • enkelte tilretninger af afgrøder i forbindelse med ansøgning om Enkeltbetaling

06-02-2015 Opdatering af normer

 • Nye planteværnsmidler og gødninger
 • Enkelte afgrøder justeret til Fællesskema 2015.
  Bl.a. er lovafgrøder 312,313 og 317 rettet så de tæller med i MFO-brak
  Næsgaard Mark afgrøder med “skovkulturerer” og “Vildtager” har fejlagtigt stået til at kunne modtage grundbetaling (feltet “EU-støtte” står til “Dyrket/udyrket”). Ved kontrol af fællesskema vil disse marker vise en fejl. Ret feltet EUkode inden eksport eller ret afkrydsningen i Fællesskemaet

06-02-2015 Programopdatering – 6.0.0.0 / 10

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Mark

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer

 • Eksport til fællesskema tilpasset 2015

Næsgaard Markkort

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer

 • Eksport til IMK tilpasset 2015

OBS – meget vigtigt:
Ved beregning af mark arealer i IMK afskæres alle arealer til 2 decimaler (ex. En mark med beregnet areal på 30,009 ha bliver angivet til 30,00 ha).
Dette i modsætning til beregningen i Næsgaard Markkort, hvor der anvendes almindelige afrundingsregler (ex. En mark med beregnet areal på 30,009 ha bliver afrundet til 30,01 ha).

 

Ved udarbejdelse af ansøgninger, hvor markernes arealer er beregnet i Næsgaard Markkort, vil man derfor opleve, at en del af markerne vil have for store arealer i forhold til beregningen i IMK. Der er faciliteter i TastSelv-service til at hente arealer fra IMK som retter arealer i fællesskemaet.

Dette er et nyt beregningsprincip der er indført i IMK fra 2015. Vi undersøger mulighederne for at anvende samme beregningsprincip i Næsgaard Markkort.

22-01-2015 Programopdatering – 6.0.0.0 / 9

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Markkort

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer

 • Ved overførsel af markkort fra din lokale database til onlinedatabasen, er der i visse tilfælde sket en mindre forskydning af alle punkter. Denne opdatering fjerner forskydningen.
 • I Næsgaard Markkort Advicer er der nu mulighed for at anvende både lokale- og online markkort. Kontakt Datalogisk hvis du ønsker at udnytte denne mulighed.
 • For kunder med adgang til ortofoto fra COWI er der nu også adgang til højdekurver.�

 

 

16-12-2014 Programopdatering – 6.0.0.0 / 8

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Mark

 • Korrekt beregning af N-behov i Tildel gødning efter skift af høstår.
 • Rettelse til beregningsdialog for Dokumenterede udbytter. I visse tilfælde blev indtastede data ikke gemt.
 • Rettelse til N-kontrol. Registreringer med organiske gødninger, hvor den faglige udnyttelsesprocent er sat til 0 indregnes også med den lovpligtige udnyttelsesprocent.

Næsgaard Markkort

 • Der er frigivet en funktion til at klippe markgrænser efter blokgrænser.
 • Der er automatisk adgang til nye ortofoto fra COWI fra 2014.

16-12-2014 Opdatering af normer

 • Normer opdateret med gødningssortiment fra DLG
 • Nye planteværnsmidler bl.a. Osiris Star, Lintur, Hussar Plus OD, Mero EC 80, DiPel DF

13-11-2014 Opdatering af normer

 • Normerne er justeret, så der kun er MFO-brak på afgrøderne med lovafgrøde 308 MFO brak og 320 Brak langs vandløb
 • Gødningsnormer i 2015 for bl.a. juletræer er rettet

13-11-2014 Programopdatering – 6.0.0.0 / 6

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard Mark

 • Eksport til GHI rettet for flere staldsystemer med kvæg. Indtastede foderoplysninger til korrektionsformler omregnes fra Fe til kg tørstof
 • Mulighed for at have marker med dyrket areal på 0,00 ha. Faciliteten anvendes ved marker der er 100% Randzone- marker.
 • Dato for analysetal i Tildel Gødning dialog rettet, så den følger markplanens default-dato
 • Nøgletal til Grønne krav tilføjet på udskrift 20550 Nøgletal.
 • Nøgletal til beregning af krav til næststørste afgrødekategori er justeret for bedrifter med krav om 2 afgrøder.

Næsgaard Markkort

 • Det er igen muligt at dataudveksle med IMK (eksport og import)
 • Dataudveksling med DLBR Mark Online er forbedret.

29-10-2014 Opdatering af normer

Der er en opdatering af normerne tilgøngelig. Opdateringen indeholder:

 • Nye sorter og mikronæringsmidler i kartotekerne
 • Nøgletallene til beregning af 2,3 DE/ha er ajourført i høstår 2015

24-10-2014 Opdatering af normer

Der er en opdatering af normerne tilgøngelig. Opdateringen indeholder:

 • Nye planteværnsmidler og ajourføring af middelnumre ved overførsel til SJI.

02-10-2014 Programopdatering – 6.0.0.0 / 6

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

 • Beregninger til Grønne krav med nye nøgletal.
 • Udskrifter af Skema A, dbyttedokumentation og Skema B1 for 2015
 • Mulighed for at uploade gødningsregnskab for 2014 til GHI
 • Udskrift af Gødningsregnskab 2014
 • Mulighed for at indberette forbrug af planteværn til SJI for 2014
 • GLM arealer kan indtastes i markplan
 • Ny udskrift af markplan med total-, Randzone-, GLM- og Dyrket areal (udskrift 20010, Markplan med arealer)
 • I Næsgaard Mobile Markkort frigiver vi vores nye modul til at lave GPS Observationer. Indtil videre er der åbnet i en prøveperiode for modulet i alle Næsgaard Mobile licenser.
 •  Det er igen muligt at se Jordartskort fra GEUS OBS: Jordarten er bestemt i 1m’s dybde.
 • Eksport til IMK er tilrettet til ansøgning 2015
 • Dataudveksling med FarmSite er rettet

12-09-2014 Opdatering af normer

Der er en opdatering af normerne tilgøngelig. Opdateringen indeholder:

 • flere nye planteværnsmidler
 • afgrøden MFO Brak

 

04-09-2014 Programopdatering – 6.0.0.0 / 5

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

 • Normer for høstår 2015 for afgrøder og dyr/staldsystemer
 • Datofelt rettet på skema A 74200
 • Indtastning af scrapværdi i maskininvesteringsmodulet er rettet
 • Rettelser til flere nøgletal
 • Udskrift 80400 er tilføjet flere afgrænsningsmuligheder der bl.a. gør indberetningen til Patriotisk Selskabs driftsanalyse nemmere.
  Nu med mulighed for at:
  – sammentælle pr. Sted og/eller Aktivitet (f.eks. Vinterhvede, Pløjning osv.)
  – sammentælle forbrug pr. gruppe (f.eks. Traktorer, Høstmaskiner osv.)
  – medtage registreringer på marker ved sammentælling på afgrøder (f.eks. medtage marknr. 1-3 til Vinterhvede)
  – afgrænse på forbrug (f.eks. udvalgte traktorer)
 • Det er igen muligt at beregne og overføre randzonearealer til Næsgaard Mark

19-06-2014 Programopdatering – 6.0.0.0 / 4

 • Der er udført hastighedsoptimeringer i programmet. Dette gælder bl.a. opstart af program samt ved åbning af markplan, markblad og arbejdssedler.
 • I modulet Lagerstyring af handelsgødning huskes sidst anvendte periodeafgrænsning
 • Dato for kobbertal indgår ikke i “fællesdato” på markplanen
 • Ændring af håndtering af datoer på skema A 2012
 • Forbedret håndtering af kolonneopsætning, dialogplacering og størrelse
 • Den aktuelle udnyttelsesprocent fra organiske gødningslagre anvendes i gødningsplanlægning, hvis ikke andet er angivet.
 • Markkortprogrammet er forberedt til Online markkort

03-04-2013 Normopdatering

 • Efterslæt efter helsæd/grønkorn bliver tildelt korrekt gødningsnorm. Hidtil er der altid valgt den lave norm (Efterslæt efter korn til modenhed).

21-03-2013 Programopdatering – 6.0.0.0 / 3

 • Programrettelse i forbindelse med kopiering fra Konsulentstandardplaner

20-03-2013 Normopdatering

 • Planteværnskartoteket er ajourført for flere midler

13-03-2013 Normopdatering

 • Normerne er ajourført med Kvælstofprognosen for 2014

13-03-2013 Programopdatering – 6.0.0.0 / 2

 • Rettelse til eksport til Tast Selvservice

13-03-2013 Programopdatering – 6.0.0.0 / 1

 • Hastighedsoptimering af program ved åbning af markplan.
 • NøgletalletFradrag N, reduktion efterafgrer rettet når der mangler efterafgrøder i høstår 2013 og 2014
 • Rettelse til eksport til Tast SelvService så forfrugtsvirkning af efterafgrøder overføres på baggrund af udbragt organisk gødning fra 2012.Vanding, Omlægningsdato og Ejendoms id overføres nu også fra forfrugtsmarken når denne rettes
 • Flere mindre rettelser til udskrifter
 • Mindre rettelser til håndtering af baggrundskort

12-03-2014 Normopdatering

 • Der er oprettet nye planteværnsmidler

06-02-2014 Normopdatering

 • Der er justeret i Planteværnstjek ved Udlæg i Vinterraps

06-02-2014 Programopdatering Næsgaard MARK (version 6.000)

 • Mulighed for at uploade markplan- og markkort fra Næsgaard Mark til TastSelvService Se vejledning her
 • Modulet arbejdssedler kan nu anvendes i Næsgaard Mobile
 • Modtager eller afgiver du efterafgrødekrav, kan der nu indberettes cvr-nr. på handelspartneren
 • Flere filtreringsmuligheder på registreringsdialog i Næsgaard TID
 • Flere rettelser- og ændringer til rapporter fra Næsgaard TID
 • Rettelse til Økonomiopgørelser, hvis maskinforbrug og arbejdsomkostninger hentes fra Næsgaard TID
 • Import af markplaner fra TastSelvService er rettet, så markplanen fra 2013 hentes, hvis der endnu ikke er lavet en ansøgning i 2014

Hvis du ikke har Næsgaard Online data, skal du opdatere Normer efter programopdateringen er installeret. Følg vejledningen på skærmen.

Næsgaard MARKKORT (version 14.306)

 • Flere små rettelser

27-01-2014 Normopdatering

 • Der er oprettet flere sukkerroesorter

22-01-2014 Normopdatering

 • Der er oprettet planteværnsmidler (Mission, Banjo Forte, Express Gold og Helmstar  75 WG)

05-12-2013 Normopdatering

 • Normer for malkekøer opdateret med oplysninger om EKM.
 • Udbyttenormer for visse havefrøafgrøder er ajourført

05-12-2013 Programopdatering – 5.0.0.1 / 1 (se vejledning her)

Opdateringen indeholder følgende nyheder/ændringer:

 • Ny dialog på markplanen der viser forfrugtsafgrøder i flere år. Dialogen ses i bunden af Markplansdialogen ved siden af Afgrødefordelingen
 • Rettelse til beregning af N-kvote 2014. Forfrugtsvirkning af Pligtige efterafgrøder beregnes nu på baggrund af efterafgrøder i efterår 2013. Hidtil har programmet fejlagtigt anvendt arealet med Pligtige efterafgrøder i efteråret 2012. Bedrifter, hvor der allerede er lavet gødningsplan for 2014 og hvor der er store forskelle i arealet med Pligtige efterafgrøder årene imellem bør gennemgås.
 • På fanen Efterafgrøder i N-kontrol i 2013 er der ændret i rækkefølgen af oplysningerne.
 • På udskrift 20550 Nøgletal er der tilføjet oplysninger om Randzoneareal og Totalareal. De nye nøgletal ses i tabellen EU-støtte
 • Eksport til GHI er rettet, så oplysninger om efterafgrøder i felt 116 og 120 ikke bliver overført.
 • Det er nu muligt at indberette mælkeydelsen til korrektionsformler af Type 1/DE for Malkekøer, stor race og Malkekøer, jersey som EKM (Energi Korrigeret Mælk) i høstår 2013 og 2014.

Hvis du ikke har Næsgaard Online data, skal du opdatere Normer efter programopdateringen er installeret. Følg vejledningen på skærmen.

28-11-2013 Normopdatering

 • Asulox i Spinat overføres nu til SJI med nyeste dispensationsnr
 • Planteværnstjek rettet, så maksimal dosering af Command CS i vinterraps er rettet til 0,25l/ha

25-11-2013 Normopdatering

 • Der er oprettet nye Planteværnsmidler (Caryx)

14-11-2013 Normopdatering

 • Afgrødekartoteket tilrettet faciliteterne til import fra Tast Selv-service
 • Planteværnsmidler ajourført til eksport til SJI

14-11-2013 Programopdatering af Næsgaard Mark og Markkort

Næsgaard MARK (version 5.005)

 • Rettelse til upload af gødningsregnskab til GHI 2013. Bedriftens totale areal (inklusiv randzoner) eksporteres nu til felt 101 i gødningsregnskabet.
 • Mulighed for at oprette markplan ved Import fra Tast Selv-service Se vejledning her.
 • Faciliteten Konsulentkartoteker (kun i rådgiverversion) giver nu adgang til egen opsætning af afgrøder, standardplaner, kartoteker og udskrifter på alle bedrifter uanset bedriftens kartotekstilknytning Se vejledning her.
 • Hastighedsoptimering i markplansdialog når der er valgt flere bedrifter.
 • Udskrift af udbyttedokumentation fra N-kontrol i 2014 er rettet.
 • Problem med programdød i nøgletal på Tildel gødning afhjulpet.
 • Sammentællinger tilføjet på udskrift 80600 fra TID.
 • Udskrift 32000 rettet ved sammentælling på afgrødegrupper.
 • Programrettelse, så det er muligt at starte programmet uden internetforbindelse.

 

Næsgaard MARKKORT (version 14.303)

 • Flere rettelser til håndtering af baggrundskort

10-10-2013 Programopdatering af Markkort

Markkort

 • Ny funktion til at zoome til adresse. Søgningen foretages med ikon i toppen af programmet.
 • Ny placering af funktion til at zoome til en valgt mark. Søgningen foretages med ikon i toppen af programmet.
 • Det er nu muligt at zoome ind/ud med musehjulet.
 • Bedre håndtering af udskrift af baggrundskort
 • Mulighed for overførsel af markplansarealer til PlanteIT

03-10-2013 Normopdatering

Mark

 • Afgrøden Vintertriticale i 2014 indgår automatisk i Harmoniareal

 

01-10-2013 Programopdatering – 5.0.0.4 / 2

Mark

 • Mulighed for at uploade gødningsregnskab til GHI 2013
 • Normer for beregning af husdyrgødning og kvælstofbehov 2014 tilpasset Vejledning om gødnings- og harmoniregler, revideret udgave 10. september.
 • Korrektion af DE for Malkekøer, Jersey er rettet i 2013. Korrektionsberegningen foretages nu på baggrund af EKM (Energi Korrigeret Mælk) fremfor kg produceret mælk

11-09-2013 Programopdatering – 5.0.0.4 / 1

Mark

 • Normer for afgrøder tilpasset regler for 2014
 • Normer for produktion af husdyrgødning tilpasset regler for 2014
 • Udskrift af skemaer til gødningsplanlægning 2014 oprettet
 • Der er åbnet for upload af sprøjtejournaler til SJI for 2013
 • Kolonnen Jb-nummer vises på fanen Myndigheder/Lovafgrøder i markplansdialogen
 • Mindre rettelser til TID-programmet

OBS: til denne opdatering skal der opdateres både program og normer

24-06-2013 Programopdatering – 5.0.0.4

Mark

 • Kunder med adgang til online data kan installere og afvikle uden at databasefiler eksisterer på den lokale PC

27-05-2013 Programopdatering – 5.0.0.3_2

Markkort

 • Servicen fra Arealinfo er rettet, så der igen kan hentes baggrundskort. OBS: du skal gennemgå dine baggrundskort fra Arealinfo og kontrollere, at det er de korrekte data der vises

17-05-2013 Programopdatering – 5.0.0.3

Mark

 • Nye nøgletal der viser summen af Totalareal og Randzoneareal. Ses på nøgletalsopsætning 020 Markplan EU-støtte
 • Mulighed for at hente forbrug fra TID registreringer til Maskininvestering
 • Mulighed for at afgrænse TID dialogen på en Bedrift
 • Flere mindre rettelser til TID programmet
 • Automatisk overførsel af Randzone areal fra Markkort
 • Baggrundskortopsætningen kan være åben samtidig med at man arbejder i kortprogrammet
 • Nye baggrundskorttemaer: Vejkort, Matrikelkort, Landkort, Forårs Ortofoto
  Randzonekort og Eu blokkort fra NaturErhverv erstatter DL blokkort og DL randzonekort.
 • Automatisk beregning af randzoner

10-04-2013 Programopdatering – 5.0.0.2 / 7.

Mark

 • Mulighed for at indtaste henholdsvis randzone- og totalareal på markerne til brug ved ansøgning om Enkeltbetaling.
 • Enkelte rettelser til udskrifter.

05-04-2013 Programopdatering – 5.0.0.2 / 5

 • Ændring til eksport til EHA/Gødningsplanlægning. Der har hidtil været problemer med upload af gødningsoplysninger, hvis der er anvendt udbyttedokumentation.
 • Beregning af nøgletallet Areal med Pligtige efterafgrøder i 2013 ændret, så det sammentælles på det tilmeldte areal i stedet for markens areal.
 • Dokumenteret udbytte overføres nu til markplanen med 2 decimaler
 • Planteværnstjek rettet, så en eksisterende bræmmebredde på 0 m også medfører kontrol af behandlet areal.
 • Flere rettelser til udskrifter fra økonomiudskrifter med TID data
 • Flere rettelser til Brugerstyring i Online version
 • Enkelte rettelser til faciliteten til at flette til Fælles kartotek
 • Udskriften “Sprøjteplan flere marker” er justeret, så marknavne ikke gentages hvis udskriften fylder flere sider

05-04-2013 Programopdatering – 5.0.0.2 / 4.

 • Ændring af eksport til EHA/Gødningsplanlægning. Der har hidtil været problemer med upload af gødningsoplysninger, hvis der er ændrede udbytter.
 • Beregning af nøgletallet Areal med Pligtige efterafgrøder i efteråret 2013 er ændret, så det beregnes på baggrund af det tilmeldte areal i stedet for markens areal.
 • Dokumenteret udbytte overføres nu til markplanen med 2 decimaler
 • Planteværnstjek rettet, så en eksisterende bræmmebredde på 0m også medfører kontrol af behandlet areal.
 • Flere rettelser til udskrifter fra økonomiudskrifter med TID data
 • Flere rettelser til brugerstyring i Online version
 • Enkelte rettelser i faciliteten til at flette til Fælles kartotek
 • Udskriften “Sprøjteplan flere marker” er justeret, så marknavne ikke gentages hvis udskriften fylder flere sider
 • Problemer med udskrift af arbejdssedler fra flere bedrifter løst.

21-03-2013 Normopdatering / Kvælstofprognosen 2012

 • Der er lagt nye normer på serveren, som indeholder kvælstofprognosen for 2013. Følg vejledningen ved opstart af Næsgaard Mark for at hente normerne.
  Når normerne er indlæst, vil programmets beregninger af kvælstofkvoten automatisk blive korrigeret for kvælstofprognosen. Hvis du ønsker at ændre i dine gødningstildelinger skal du selv rette dette på gødningsplanen.

07-02-2013 Normopdatering

 • Nye sukkerroesorter oprettet
  Nye afgrøder oprettet. Bl.a. “VMPII areal til vådområde mv.”

07-02-2013 Programopdatering – 5.0.0.2 / 3.

 • Mulighed for at uploade markplan til Enkeltbetalingsordning
  Flere rettelser vedrørende udskrifter fra TID programmet. Bl.a. omkring filtrerings-muligheder

22-01-2013 Programopdatering – 5.0.0.2 / 2.

 • Rettelse vedr. stabilitet i gødningsplan

17-01-2013 Programopdatering – 5.0.0.2 / 1.

 • Programrettelse til SJI og GHI eksport

17-01-2012 Nye normer

 • Ny nøgletalsopsætning med bl.a. dækningsbidrag med data fra TID-registreringer

17-01-2012 Programopdatering – 5.002

 • Ændringer til nøgletal til beregning af Pligtige efterafgrøder
 • Mulighed for konvertering af N-kvote fra 2012 til efteafgrøder i 2013
 • Mulighed for at overføre dokumenterede udbytter fra Udbyttedokumentation til Markplan.
 • Udskrifter af dækningsbidrag med maskin- og arbejdsomkostninger fra TID-registreringer
 • Flere mindre rettelser til øvrige udskrifter samt eksport af udskrift til excel.
 • Flere mindre rettelser til TID faciliteter.
 • Bedre håndtering af kolonneopsætning i forbindelse med faneskift.
 • Online Ortofoto i markkort viser default 2012 fotos
 • Forbedret håndtering af online ortofotos

12-12-2012 Programopdatering – 5.0.0.1 / 15.

 • Rettelse til Skema A 2013 (udskrift 73200). Værdierne i kolonnen Markens N-kvote  var behæftet med fejl.
 • Rettelse til udskrift af Gødningsplan (udskrift 40000). Det viste N-behov på udskriften var ikke korrigeret for forfrugtsvirkning af Pligtige efterafgrøder.

02-11-2012 Programopdatering – 5.0.0.1 / 14.

 • Mulighed for at kopiere fra Konsulentstandardplaner til alle bedrifter uanset hvilket kartotekssæt bedriften tilhører (kun i Rådgiverversion).
 • Rettelse til Planteværnstjek. Når Længde langs vandmiljø er angivet til 0 i markplan tjekkes ikke for Afstandskrav til vandmiljø
 • Markblad rettet, så default dato på første behandling der oprettes er 1. april i høståret.
 • Mulighed for at udskrive udvalgte sider af udskrift via Vis udskrift
 • Mindre rettelser til udskrifter fra TID
 • Rettelse af korrektionsformel type 1 for Ungtyre stor race og jersey i høstår 2012 og 2013
 • Fejl på dialogen Udbyttedokumentation er rettet.
 • Ekstra nøgletal der viser etablerede pligtige efterafgrøder

10-10-2012 Normopdatering

 •  Nøgletalsopsætninger justeret

10-10-2012 Programopdatering – 5.0.0.1 / 13.

 • Åbnet for eksport af sprøjtejournal til SJI 2012 åbnet. Der er også adgang til upload i 2011
 • Der er åbnet for eksport af gødningsregnskaber til GHI i 2012
 • Nye nøgletal til beregning af pligtige efterafgrøder i høstår 2013
 • Optimering af udskriftsmodul
 • Faciliteter til kolonneopsætning rettet, så ændringer huskes
 • Flere justeringer/rettelser af udskrifter bl.a. TID udskrifter
 • Faciliteten til at flytte data til ny PC genindført i mixed mode
 • Analysedato vises på fanen Tildel gødning
 • Justeringer i funktioner til Kartoteksfletning

07-9-2012 Normopdatering. 

 • Normen for Spelt er rettet i høstår 2013

07-9-2012 Programopdatering – 5.0.0.1 / 12. 

 • CVR nr. tilføjet på udskrift af Skema B1 2012
 • Udskrift af registreringer i TID (udskrift 80600) rettet
 • Adgang til SJI høstår 2011 åbnet

28-8-2012 Programopdatering – 5.0.0.1 / 11.

Hastighedsoptimering af program bl.a. ved skift mellem dialoger.
Naturerhvervsstyrelsen’s normer for høstår 2013. Der er ajourført afgrødenormer, normer for husdyrgødning og korrektionsformler for husdyrgødning.
Udskrift af Skemaer til gødningsplanlægning 2013.�
Dialog der viser sammentælling af registreringer i TID
Facilitet til prisopdatering af registreringer i TID

26-6-2012 Programopdatering – 5.0.0.1 / 10.

Datahåndtering i markblad stabiliseret

03-06-2012 Opdatering af normer

Normerne er ajourført for Afgrøder og husdyrnormer for høstår 2012 på grundet ændringsbekendtgørelse af 26. juli 2012 fra NaturErhvervstyrelsen.�
OBS: Korrektionsformler af Type 1 for Ungtyre Stor race og Ungtyre Jersey er endnu ikke ændret.

01-06-2012 Opdatering af normer

Normerne er opdateret med bl.a. nye planteværnsmidler.

01-06-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 9

Afgrænsningsfaciliteter på Markblad stabiliseret
Rettelse til datahåndtering i kombination med Næsgaard Mobile

25-05-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 8

Opsætninger af dialoger nulstilles for almindeligt vedligehold. OBS. gælder ikke rådgiverlicenser
Problemer med blanke middellinier på udskrifter af bl.a. arbejdssedler afhjulpet
Alle brugere i rådgiverversionen kan uploade bedrifter, lave datadeling, redigere standardplaner oa.
Faciliteten “Vis også andre midler” tilføjet på fanen Planteværn i markbladet

16-05-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 7

Der er frigivet en miniopdatering til Næsgaard Mark med følgende ændringer:
Kvitteringer tilsendes via email når der oprettes nye brugere i online
Kvitteringer tilsendes via email når der foretages datadeling i online
Mulighed for at få tilsendt brugernavn og adgangskode via email
Administration af bedrifter til/fra kartotekssæt åbnet i online
Administration af bedrifter til/fra partnerskab åbnet i online
Mulighed for at oprette Næsgaard MOBILE abonnementer via datadeling (OBS: kun i rådgiverversionen)
Flere andre rettelser

20-04-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 6

Der er frigivet en miniopdatering til Næsgaard Mark med følgende ændringer:
– Rettelse til arbejdssedler.
– Mulighed for eksport til Ansøgning om enkeltbetaling i Næsgaard Markbog
– Diverse andre smårettelser

16-04-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 5

Der er frigivet en miniopdatering til Næsgaard Mark med følgende ændringer:
– Optimering af hastighed på TID programmet.
– Optimering af hastighed på Gødningsplandialog.
– Problemer med låsning af bedrifter afhjulpet.

12-04-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 4

Der er frigivet en miniopdatering til Næsgaard Mark med følgende ændringer:
Problemer med flere H1 hovedafgrøder i Næsgaard Mark Online afhjulpet.
Problemer med at gemme dialogplaceringer afhjulpet

03-04-2012 Miniopdatering til version 5.001 / 3

Der er frigivet en miniopdatering til Næsgaard Mark med følgende ændringer:
Marker med markering “Andet” i feltet EU-Areal bliver nu markeret til ikke at ansøge om støtte i ansøgningssystemet.

28-03-2012 Opdatering af normer

Der er en frivillig opdatering af normer. Opdateringen indeholder bl.a. nye planteværnsmidler.

28-03-2012 Miniopdatering  til version 5.001 / 2

Der er lagt en ny miniopdatering til version 5.0 på hjemmesiden. Opdateringen indeholder følgende ændringer.
Beregning af N-behov på fanen Gødningsplanlægning på markbladet rettet.
Fejl ved beregning af kolonnen N-kvote i  forbindelse med ændringer i markplan rettet.
Håndtering af flere bedrifter i forhold til visning af ekstra N fra Frivillige efterafgrøder per mark er rettet.

18-03-2012 Kvælstofprognosen 2012

Der er lagt nye normer på serveren, som indeholder kvælstofprognosen for 2012. Følg vejledningen ved opstart af Næsgaard Mark for at hente normerne.
Når normerne er indlæst, vil programmets beregninger af kvælstofkvoten automatisk blive korrigeret for kvælstofprognosen. Hvis du ønsker at ændre i dine gødningstildelinger skal du selv rette dette på gødningsplanen.
Se også nyheden på NaturErhvervs hjemmeside

16-12-2011 Normopdatering

Der er rettet referencenr til SJI på enkelte planteværnsmidler

Version 4.002/1 er frigivet som en miniopdatering

Der er en enkelt rettelse ved kontrol af behandlingsfrist i Planteværnstjek

12-12-2011  Version 4.002 er frigivet som en opdatering

Harmoniberegninger på bedrifter med både køer og svin samt køb og salg af organisk gødning er rettet.
Flere justeringer ved Planteværnstjek.

28-11-2011 Normopdatering

Der er rettet referencenr til SJI på enkelte planteværnsmidler

24-11-2011 Normopdatering

Nye afgrøder Vinterhvede foder med udlæg og Vinterhvede brød med udlæg
Rettelser til SJI koder
Staldsystemer med Hønniker, Ungtyre/avlstyre – Jersey og Stor race kan eksporteret til GHI

21-11-2011 Version 4.001/1 er frigivet som en miniopdatering

Udvidelse af modulet Planteværnstjek. Planteværnstjekket kontrollerer nu den indtastede dosering, behandlingsfrist og afstandskrav til vandløb. Se vejledning til modulet her
Eksporten til SJI er rettet, så midler hvor der er ændret enhed bliver korrekt indberettet.

07-11-2011 Version 4.001 er frigivet på hjemmesiden.

Mindre fejl rettet på SJI indberetnings dialog.
Udskrift 49100 Dokumentation for køb og salg af organisk gødning er rettet

18-10-2011 Version 4.000 er frigivet på hjemmesiden.

Faciliteter klargøring af data til indberetning af data til SJI (Sprøjtejournalindberetning).
Ændring af faciliteter til at håndtere dispensation for pligtige efterafgrøder i 2011
Udskrift af Skema B1 og Græsmarksnormer 2012
Flere smårettelser i programmet

Efter installation af programmet skal du downloade nye normer før der kan arbejdes i programmet. Følg vejledningen på skærmen.

05-09-2011 Der er frigivet en miniopdatering til version 3.008.

Plantedirektoratets normer for høstår 2012. Der er ajourført afgrødenormer, normer for husdyrgødning og korrektionsformler for husdyrgødning.
Udskrift af Skema A 2012
Eksport af gødningsregnskab 2011 til GHI

Efter installation af miniopdateringen skal du downloade nye normer før der kan arbejdes i programmet.

03-08-2011 Der er frigivet en miniopdatering til version 3.008.

Lageropgørelser er igen synlige i modulet Lagerstyring af handelsvarer

21-07-2011 Der er frigivet en miniopdatering til version 3.008.

Pga. ændring af regler fra Plantedirektoratet, er følgende ændringer indført:
Ændring til beregning af nøgletal for alternativer til efterafgrøder. Ændringen vedrører energiafgrøder.
Mulighed for at anvende frøgræs som mellemafgrøde (kræver import af normer).
Nyheder:
Ny funktionalitet til at notere klargøring og analyser på afgrødelagre. Funktionen findes under menuen Lagerstyring.

22-06-2011 Programopdatering med bl.a. nyt TID modul.

Nye normer tilgængelige
Der er oprettet normer til TID kartoteker
Der er oprettet nye planteværnsmidler

13-05-2011 Normopdatering

Der er oprettet nye handelsgødninger

11-05-2011 Normopdatering

Ny afgrøde Andet markfrø til udsæd er oprettet
Normer for planteværnsmidler ajourført

19-04-2011 Der er frigivet en miniopdatering til version 3.007. 

Rettelse til eksport til EHA for marker tilmeldt MB 75% ordning
Udskrift 48000 Organiske gødningslagre rettet så sammentællinger vises
Udskrift 32000 Økonomiopgørelse rettet, så udskriftsoverskrift vises på side 2
CVR-nummer tilføjet på udskrift af sprøjteseddel (ikke for bedrifter i partnerskab)

15-04-2011 Normopdatering

Plantedirektoratet har den 14. april 2011 ændret i gødningsbekendtgørelsen for planperioden 2010/2011.

Ændringerne har primært betydning for korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte da normudbyttet i vintersæd og vårsæd til modenhed, vårraps, kartofler og roer til fabrik er justeret ned.

Derudover er der ligeledes åbnet mulighed for korrektion for udbytte i gulerod på friland og endelig er der kommet kvælstofnorm til juletræer og pyntegrønt i fredskov.

08-04-2011 Der er frigivet en miniopdatering til version 3.007. 

Kontrol af feltet EU-areal ved eksport til EHA
Rettelse til udskriften Sprøjteplan
Justering af licenshåndtering af modulet Køb/salg af organisk gødning.

Opdateringen kan installeres ved opstart af programmet. Programmet skal startes via Næsgaard MARK ikon på Skrivebordet eller via menuen Start/Programmer/Datalogisk/Næsgaard MARK

07-04-2011 Normopdatering

Der er tilføjet normer i maskinkartoteket.
Kartotek med planteværnsmidler ajourført

29-03-2011 Normopdatering

Afgrøden Lucerneudlæg med min. 25% græs oprettet.�
Kartoteker med planteværnsmidler og sorter ajourført.

18-03-2011 Normopdatering

Der er lagt nye normer på serveren, som bl.a. indeholder kvælstofprognosen for 2011. Følg vejledningen ved opstart af Næsgaard Mark for at hente normerne.
Når normerne er indlæst, vil programmets beregninger af kvælstofkvoten automatisk blive korrigeret for kvælstofprognosen. Hvis du ønsker at ændre i dine gødningstildelinger skal du selv rette dette på gødningsplanen.

Der er desuden oprettet nye sorter samt ekstra afgrøder.

24-02-2011 Programopdatering

Version 3.006 er frigivet. Programmet giver mulighed for at uploade oplysninger om alternativer til Pligtige efterafgrøder til EHA.

Opdatering af normer

Der er en opdatering af normer med ajorføring af modulet Planteværnstjek

18-02-2011 Opdatering af udbyttenormer.

Ved seneste normopdatering er udbyttenormen, samt fosfor og kalibehovet for en lang række afgrøder justeret. Det er især majs, vårraps og frøgræsser hvor kalibehovet har været højt sat i forhold til forsøgene. Ligeledes er majs og kartofler nedjusteret på fosfor behovet. Endeligt er udbyttenormen for især majs og grønkorn justeret op.  I alt 64 afgrøder er berørt af normopdateringen.
Normopdatering vil slå igennem ikke kun i 2011 og fremefter, men også kunne ses i de tidligere år.

Planteværnstjek
Planteværnstjek er opdateret med flere afgrøder kombinationer bl.a. midler i frøgræsser

2-02-2011 Udarbejdelse af Enkeltbetalingsansøgning 

I Næsgaard MARK / MARKKORT version 3.005 er det muligt at overføre markplan og markkort til henholdsvis EHA og IMK. Versionen er frigivet d. 21. december 2010, så hvis du allerede har opdateret dit program, skal du ikke foretage dig yderligere.

Oplysninger om pligtige efterafgrøder uploades ikke endnu.
Vi har desværre ikke mulighed for pt. at uploade indberetninger vedrørende de nye regler om alternativer til pligtige efterafgrøder og ønske om opsparing af eventuelt overskud af pligtige efterafgrøder.�
Plantedirektoratet og FERV har endnu ikke tilrettet dataudvekslingen, så disse oplysninger også kommer med. Myndighederne har lovet os en løsning i løbet af februar. Når løsningen er tilgængelig i Næsgaard MARK, vil dit program selv gøre opmærksom på, at der er en opdatering tilgængelig på vores hjemmeside.

EU-blokgrænser
I Næsgaard MARKKORT version 13.802 har du mulighed for at vise de nyeste EU-markblokke via en online tjeneste. Faciliteten er standard i Næsgaard MARKKORT Advicer. Har du Næsgaard MARKKORT Plus eller Opti kan du henvende dig til os, gerne på e-mail, for at få åbnet for faciliteten.

Overførsel af markkort til IMK
Hvis du anvender Internet Explorer 8 kan der være problemer med at overføre dit markkort til IMK (Internet Markkort). Klik her for at se vejledning til at løse problemet

14-12-2010 Normopdatering

Der er justeret enkelte gødningsnormer i forhold til en revideret vejledning fra Plantedirektoratet. Bl.a. er N-normen for Vinterhvede på Jb. 5-6 rettet fra 169 til 162 kg N/ha.
Alle rettelser gælder udelukkende for høstår 2011 .

08-11-2010 Normopdatering

Der er oprettet nye sorter og planteværnsmidler

01-11-2010 Normopdatering

Der er ændret i beregningen af efterafgrødegrundarealet for høstår 2010 og 2011

Opdateringen medfører bl.a. at følgende lov-afgrøder fremover indregnes i efterafgrødegrundarealet. Næsgaard Markafgrøden der default vælger de nævnte lovafgrøder er vist.

Lovafgrøde Næsgaard Markafgrøde
202 Producentskiftet mark Producentskiftet mark
310 Udyrket mark
Diverse forårssået
Diverse efterårssået
Et-årig udtaget
Spildfrø, udtaget
Spildkorn, grøn mark
Udyrket mark
340 Randzoneordningen Randzoneordningen

 

Samtidig indgår følgende afgrøder ikke længere i efterafgrødegrundarealet:

Lovafgrøde Næsgaard Markafgrøde
432 Sukkermajs Sukkermajs
440 Solhat Solhat
650 – 669 Alle afgrøder, Andet havefrø Chrysantemum (frø)           �
Dild, frø                    �
Kinakål til frø              �
Kinesisk kålfrø              �
Karse, frø                   �
Radis til frø                �
Rødbede/bladbede frø         �
Grønkål til frø              �
Gulerod til frø              �
Hvidkål til frø              �
Bladpersille, frø            �
Rodpersille til frø          �
Kørvel, frø
Pastinak, frø
Havrerod, frø                �
Purløg til frø               �
Timian (frø)                 �
Mølleblomst                  �
Honningurt, frø              �
Blomsterfrø                  �
Kornblomst                   �
Morgenfruer

 

Ændringen gælder normerne for høstår 2010 og høstår 2011. Hvis du har lavet markplan med disse afgrøder, vil beregningerne af pligtige efterafgrøder efter opdatering af normer, have ændret sig i forhold til tidligere.

Klik her for at se en komplet liste over afgrøder der som standard ikke indgår i efterafgrødegrundarealet