Næsgaard erfagruppe ser på Soyl metoden

Datalogisk erfagruppe for præcisionsjordbrug tager onsdag den 27. april en tur til Sverige. Her er der planlagt to interessante besøg. Om formiddagen står den på besøg på Jordberga Gård ved Trelleborg. De anvender Soyl-metoden i fuld skala, dvs. de bruger først og fremmest analyser af jordprøver til at gennemføre præcisionsdyrkning. På baggrund af testresultaterne udarbejdes separate tildelingskort.

Om eftermiddagen besøger erfagruppen LMI laboratoriet i den nordøstlige del af Helsingborg. Her udføres bl.a. jord- og plantesaftsanalyser.

Lidt om Landbruget Jordberga

Jordberga er en moderne landbrugsvirksomhed med storviden inden for planteavl. De vil være førende inden for produktionsudvikling og miljøtænkning og arbejde for et positivt arbejdsmiljø, hvor viden og tradition går hånd i hånd.

Drift og produktion skal resultere i den lavest mulige miljøbelastning i teknisk og økonomisk rimelighed. De har høje effektivitetsmål og er naturligvis opmærksomme på de nyeste forskningsresultater og omverdenens krav.

Areal: 1532 ha.

Jordbund: Let jordet moræneler. pH-værdi 6,9-8, P-klasse 4. K-klasse 3. Omkring 40 % af arealet pløjes hvert år.

Sædskifte: Varieret korn sædskifte, med sukkerroer.

SOYL: Fuld integreret i SOYL præcisionslandbrug, variabel udsæd, gødning og kalkning.