Erfagruppe: Digitalt landbrug og gradueret gødskning

Hvad ved vi om planternes individuelle behov? Der har været og er fokus på, hvad der sker i jorden, når den tilføres kvælstof, men Institut for Agroøkologi (Aarhus Universitet) tager i deres forsøg udgangspunkt i planten og dens behov på et givent område og tidspunkt. Datalogisk inviterede erfagruppen for præcisionslandbrug en tur på Flakkebjerg.

Læs hele artiklen på agrar-plus.dk