Demonstration af ukrudtskamera

På dette års Borgeby Fältdagar i juni demonstrerede vi brugen af vores ukrudtskamera WeedMaps. 

Se med her

WeedMAPS fører til bedre og optimeret ukrudtsbekæmpelse og reducerer omkostningerne til herbicider. Kameraet er i stand til at genkende ukrudtsplanter i marken og gemme data, så der kan sprøjtes præcist, hvor der er brug for det.

WeedMAPS består i al sin enkelhed af et kamera og en app (applikation) til tablet eller smartphone. Kameraet monteres på din traktor eller anden maskine således, at det kigger ned mod afgrøderne. Herefter detekterer og registrerer kameraet ukrudtsmængden i vårsåede afgrøder og fortrinsvis i rækkeafgrøder.

Læs mere her

  • Værktøj til ukrudtsbeslutninger
  • Optimerer beslutninger om ukrudtsbekæmpelse
  • Enkel app og software til telefon og computer
  • Online data
  • Baseres på prisbillig kamera
  • Integreret i Næsgaard MARKKORT
  • Letter arbejdsgangen i marken og på kontoret
  • Sparer tid og ressourcer