CropManager – behov for vækstregulering? 

Det kan snart blive sæson for en evt. vækstregulering af afgrøderne. Er der områder, hvor væksten/biomassen er særdeles tæt, så giver det mening at vækstregulere med CropManager* for at styrke strået og modvirke udbyttetab ved lejesæd. Når du vækstregulerer ud fra biomassekort i CropManager, flytter du kemien hen, hvor behovet er størst. 

Med CropManager får beslutningsstøtte baseret på satellitfotos og biomassekort over dine marker, og du kan lave tildelingskort til både sprøjten, gødningssprederen og såmaskinen. Alle CropManager modeller tager udgangspunkt i biomassen. Du kan omfordele planteværn med CropManager, når det gælder:

  • Vækstregulering (øger dosis hvor behovet forventes størst)
  • Svampebekæmpelse (modvirker fortyndingseffekt som følge af større biomasse)
  • Ukrudtsbekæmpelse (øger dosis hvor afgrøden er tynd og afgrødekonkurrencen overfor ukrudtet forventes dårligst). Samtidig er det oplagt at tilføje egen kendskab til pletter med større konkurrence fra ukrudtet i markerne (manuel redigering). 

Åbn CropManager som et modul i Næsgaard MARK og brug dine markdata i CropManager. 

*udviklet af SEGES Innovation

Læs mere om CropManager