Anvend satellitbilleder til markstyring – også på mobilen!

Der er rigtig mange fordele ved at bruge satellitfotos til optimering på bedriften. Du får et godt overblik over dine marker og dine afgrøders vækst samt har mulighed for at sammenligne billeder, sæsoner og marker, og på den måde få god støtte til beslutningstagning. Du kan overvåge dine afgrøders biomasse, følge udviklingen og således ’skrue op og ned’ for behandlingerne i marken samt kun behandle de områder, som reelt har brug for det.

Gør brug af satellitfotos i Atfarm

Atarm app’en giver dig adgang til fotos af din mark fra ESA Sentinel 2 satellitter, dem får du løbende hver 3. dag. Billederne analyseres, og de mindste forskelle i afgrødens farver og skygger vurderes. Disse viser de forskellige niveauer i biomassen hhv. tætheden i dine afgrøder. På den baggrund får du viden om, hvordan gødningen mest optimalt fordeles på marken.

Du kan logge på www.at.farm/da og uden beregning oprette én mark, som du ønsker at overvåge via satellitfotos. Du kan også prøve at lave et tildelingskort til brug i marken, ønsker du at tage filen med ud til gødningssprederen, skal du oprette et abonnement. Dvs. du med få skridt kan udarbejde et kort baseret på afgrødens reelle vækststadie og -tilstand. Du kan også tilpasse tildelingskortet svarende til din egen viden.

Satellitfotos nemt og enkelt på mobilen

Står du med mobilen i hånden kan du altid hente dine satellitbilleder fra Atfarm app’en frem på mobilskærmen. Dvs. du har altid et opdateret billede af din mark, og kan følge udviklingen når og hvor som helst. Du kan få overblikket præcis, når du har brug for det, f.eks. når du står med din konsulent i marken.

Brug app’en når du skal på markvandring, så kan du se på biomassekortet hvor i marken du skal have fokus.

Bruger du mobilen i marken, kan du også ved hjælp af Næsgaard MOBILE og det tilhørende GPS-observationsmodul registrere og få styr på, hvor præcist der er f.eks. ukrudt, sten, dræn eller brønde i marken. Ligesom du kan se og registrere, hvilken mark du befinder dig på. GPS-modulet er et godt værktøj, som bidrager til en overskuelig og en struktureret arbejdsproces.

Brug satellitfotos til at:

  • Følge udviklingen i afgrødernes biomasse
  • Planlægge præcisionsgødskning
  • Udarbejde tildelingskort
  • Planlægge hvilke marker, der skal arbejdes i først
  • Identificere uregelmæssigheder i marken
  • Vurdere vejrskader
  • Sammenligne ’best farming practices’.