Årets højdepunkter 2017!

I løbet af året har vi præsenteret en række nye muligheder i vores allerede kendte programmer. Vi har lanceret helt nye produkter, deltaget på messer og udstillinger samt indgået nye samarbejder.

Derudover er vi stolte af at have modtaget en pris for det mest innovative produkt i Polen inden for software og online programmer målrettet landmænd. Det var Næsgaard MOBILE, der løb af med sejren.

Lagerstyring

Med et nyt lagerstyringsmodul Afgrødelager kan du indtaste og registrere afgrøder på forskellige niveauer. Når afgrøderne køres ind fra marken, kan du på din mobil indtaste mængde, hvilken mark de kommer fra, og hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs. Programmet kan bruges sammen med Næsgaard MARK eller som et separat modul. ’Lagerstyring af afgrøder’ er muligt på mobil/smartphone, tablet og online på PC.

Ukrudtsbekæmpelse

I foråret lancerede vi WeedMaps. Et kamera, som kan genkende ukrudtsplanter i marken og gemme data. Kameraet monteres på traktor eller anden maskine, så det kigger nedad mod afgrøderne. Via en tilknyttet app vises registreringerne på din mobil eller tablet. Informationerne overføres automatisk til Næsgaard MARKKORT, hvor du kan arbejde videre med data. Registreringerne omregnes til et tildelingskort, som anvendes i sprøjten til efterfølgende ukrudtsbehandling.

I 2017 kom Datalogisk med i et projekt – RoboWeedMaPs – som til dels er finansieret af Innovationsfonden Her tages ukrudtsbekæmpelse et skridt videre og formålet er at reducere herbicid-forbruget på den enkelte bedrift med 75%. Der forskes yderligere i automatisk genkendelse af ukrudt i marken og kunstig intelligens.

I det regi bliver en drone – som et delprodukt – præsenteret på Plantekongressen i januar 2018. En drone, som efter samme principper som kameraet, skal detektere og registrere ukrudt i marken.

Tildelingskort

I online versionen af Næsgaard MARKKORT er det blevet muligt for at udarbejde et markkort med efterfølgende tildelingskort til at sætte på f.eks. sprøjten eller såmaskinen. Du markerer selv i kortprogrammet, hvor du mener der skal sprøjtes og kan således lave en gradueret tildeling i din udsæd.

Planteværnstjek

Vores modul Planteværnstjek i Næsgaard MARK er opdateret, så der tages hensyn til §3 områder. Du kan derfor indtaste afstande til §3 områder i din markplan. Vi har også lavet en facilitet, som viser dig afstandskrav i forhold til brugen af afdriftsreducerende dyser. Bruger du f.eks. en dyse med 90% afdriftsreduktion og vil bruge et middel med afstandskrav 10 meter, så kan du se, at afstandskrav vil være 2 meter.

Mobil app

Næsgaard MOBILE app’en kan du hente både i Google Play og App Store.

Websites

Vores danske såvel som udenlandske hjemmesider fik i 2017 et løft med ny design og struktur. Det er blevet endnu lettere at få overblik og se de seneste nyheder – datalogisk.dk.

Samarbejdspartnere

I regi af RoboWeedMaps projektet har Datalogisk indledt samarbejde med Aarhus Universitet, AgroIntelli, IPMConsult, I•Gis, Danfoil og Innovationsfonden.

Kundekontakt

Løbende henover året har vi haft en god og tæt dialog med kunder. Bl.a. på vores kurser, workshops, konsulentmøder samt på udstillinger og messer. I 2017 har vi bl.a. været at finde på DLG Vækstforum, Plantekongres, DLG innovation, Borgeby Fältdagar og Økologi kongres.

Vi glæder os til at se jer ved disse arrangementer også i 2018 samt derudover og ikke mindst på Agromek i november.