Kvælstofprognosen 2021

Normerne er opdateret med kvælstofprognosen. Det tørre efterår og vintervejr har medført en mindre udvaskning af kvælstof fra jorden på finsandede og lerjorde. Der er dog store regionale forskelle i nedbøren så Vestjylland, Sjælland og Bornholm skal foretage en mindre korrektion på ler og lerblandet sandjord end resten af Danmark. Der er ingen korrektion på[…]