Næsgaard MARK hjælper dig med dit gødningsregnskab

Nyheder i forhold til sidste års indberetning Væsentligste ændringer er: Grundlæggende er indberetning 2020 meget lig 2019, dog med den tilføjelse at virksomhedens samlede kvælstofkvote beregnes i GKEA 2020 og Næsgaard MARK kan/skal ajourføres ved manuel indtastning før indsendelse. Næsgaard vælger nu bedste type 1/2 korrektion for hvert næringsstof ved beregning af produktion af husdyrgødning.[…]