Få viden om kamerateknologi til ukrudtsbekæmpelse 23. og 24. januar!

Automatisk genkendelse af ukrudt i marken er en realitet: Kom og hør om den udviklede kamerateknologi og få også praktisk erfaring med hjem! I dag kan et kamera med en tilhørende app automatisk identificere og kortlægge ukrudt i marken, primært i rækkesåede afgrøder. Med anvendelse af teknologien kan planteavleren målrettet og med større præcision foretage[…]