Automatisk beregning af randzone

I den nyeste udgave af Næsgaard MARKKORT kan du
automatisk beregne dit randzone areal. Når du har tegnet dine arealer ind i
Næsgaard MARKKORT, kan du bruge den nye arealberegningsfunktion, som ud fra
randzonekortet fra NaturErhvervstyrelsen kan beregne det randzone areal, der
overlapper dine marker. Du kan efterfølgende overføre det beregnede areal til
Næsgaard MARK og bruge oplysningerne til din ha-ansøgning.

 

randzone