Målrettede efterafgrøder 2021, Mulighed for ansøgning og behov

Målrettet regulering for 2021

Landbrugsstyrelsen frigivet deres kort for målrettet regulering i 2021. Dvs. de områder hvor der kan søges om tilskud målrettede efterafgrøder i 2021. Der er små justeringer i behov indenfor kystvandsområderne og hvor der kan søges i forhold til 2020, men landskravet er stort set det samme. Derfor en ekstra opfordring til at søge, hvis muligt,[…]