NYT kamera: Find og fjern dit ukrudt med WeedMAPS

Datalogisk udsender i disse dage et nyudviklet kamera kaldet Weedmaps, som er i stand til at genkende ukrudtsplanter i marken og gemme data, så der kan sprøjtes præcist, og hvor der er brug for det.

Et kamera monteres på din traktor eller anden maskine, så det kigger ned mod afgrøderne. Herefter registrerer kameraet ukrudtsmængden i vårsåede afgrøder og fortrinsvis i rækkeafgrøder.

Hvordan virker WeedMaps

Via en tilknyttet app vises registreringerne på din smartphone eller tablet, herunder med angivelse af, hvor stor en procentdel af marken, som har ukrudtsdække. Informationerne overføres automatisk til Næsgaard MARKKORT, hvor du kan arbejde videre med data. I Næsgaard MARKKORT omregnes registreringerne ligeledes til et tildelingskort. Dette tildelingskort kan anvendes i sprøjten i forbindelse med efterfølgende ukrudtsbehandlinger præcis, hvor der er brug for det.

I første omgang sendes kameraet ud til omkring 40 landmænd, hvor praktikken og brugervenligheden afprøves.

Kameraet leveres af Datalogisk i samarbejde med Agro Intelligence.

og er en forløber til det projekt der kaldes RoboWeedMaPS