Langsom hentning af Ortofoto Forår

Servicens Ortofoto Forår kører langsom i Næsgaard MARKKKORT, vi er ved at undersøge hvor fejlen ligger.

Ortofoto Forår leveres af Dataforsyningen