Forbedring af §3 funktion i Næsgaard MARKKORT

Vi har erfaret, at flere landmænd har fået kontrolleret deres marker for overlap af §3 områder. Vi har derfor lavet en forbedring af funktionen Beregn §3 områder i Næsgaard MARKKORT. En grund til at man som konsulent og landmand ikke har været opmærksom på eventuelle overlap af §3 på en mark, kan skyldes at kortene med §3 områder løbende bliver opdateret og/eller landmanden har en markplan med mange marker og store afstande.

Nu kan du nemt se, hvor meget en mark overlapper et §3 område og efterfølgende eksportere data ud i et regneark.

Du finder funktionen til beregning af overlap af §3 under Beregn arealer i Næsgaard MARKKORT. Du skal her vælge fanen Beregn §3 områder og tryk på knappen Beregn §3 data for at beregne overlap.

Beregn afstand og længde langs vandmiljø og §3 områder

Funktionen anvendes også til at angive informationer om markens beliggenhed i forhold til vandmiljø og §3 områder. Disse informationer anvendes også til håndtering af afdriftsreducerende dyser i sprøjtejournalen i Næsgaard MARK.

Vejledning