Viden om præcisionssprøjtning skal ud til landmanden!

I efteråret 2018 vil Datalogisk være en del af Miljøstyrelsens initiativ omkring udbredelse af og kendskab til teknologien bag præcisionssprøjtning på markerne. I erkendelsen af manglende viden og information blandt relevante aktører i landbrugserhvervet, er skabt et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger samt øget ibrugtagning af eksisterende løsninger. En[…]