Løst: Baggrundskort med §3 natur og vandløb er ustabile

Der er lige nu problemer med at hente data fra Arealinfo. Fejlen gælder b.la. §3 og beskyttet vandløb.