Næsgaard MARK

Programopdatering

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ ændringer: Næsgaard MARK Rettelse ved håndtering af arbejdssedler, der er sat til Udført i Næsgaard MOBILE. Næsgaard MOBILE Rettelse ved sammentælling af mængder, når der afgrænses på udvalgte marker. Flere mindre rettelser

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 49

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Eksport til TastSelv tilpasset 2020 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder Mulighed for at indtaste areal med Skærpet fosforloft per mark (kan også overføres direkte fra Næsgaard Markkort Nøgletal til beregning af Skærpet fosforloft anvender indtastede arealer fra markplan Faciliteter[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 48

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Nøgletallet Harmoniareal med skærpet fosforkrav er ændret, så det beregnes ud fra Landbrugsstyrelsens oplysninger på bedriftens CVR-nr. Nøgletallet Eftervirkning N, målrettede efterafgrøder er ændret, så der ikke beregnes eftervirkning på alternativer Nøgletallet Fradrag N, sen etablering af efterafgrøder er ændret, så der[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 47

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Opsætning af Klynger i markplan Vis og rediger behandlinger samlet for marker med samme Klyngekode, Afgrøde og sort eller Afgrøde (Faciliteten er tilgængelig i Næsgaard MARK og Rådgiver version) Opret arbejdssedler direkte på markblad Udskriv også arbejdssedler på Klynger, Afgrøde/sort eller Afgrøde[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 /45

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Normer for afgrøder og besætninger tilpasset planperioden 2019/2020 Udskrifter til Landbrugsstyrelsen 2019/2020 er oprettet Indtastning af sådato og beregning af fradrag i N-kvote for sent såede efterafgrøder i efteråret 2019 Flere rettelser i nøgletal Næsgaard MARKKORT Tilføjet nye modeller for beregning af[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering version 6.000/42

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Flere faciliteter til at håndtere Målrettede efterafgrøder og alternativer i markplanen ID15-oversigt udvidet med kontrol af angivne tilsagn på målrettede efterafgrøder Eksport af markplan og oplysninger til Gødningskvoteskema og efterafgrøder i TastSelv (GKEA-fil) Udskrift af nøgletal (udskrift 20560) tilrettet og fejlrettet Flere[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/41

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Faciliteter til at håndtere Målrettede efterafgrøder og alternativer i markplanen Se vejledning her Eksport af markplan til FællesSkema. Tilretning af nøgletalsopsætning til håndtering af Pligtige efterafgrøder Ændring af brugerstyring. Nu er der mulighed for at lave brugere til Næsgaard MOBILE der udelukkende[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/39

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Nye nøgletal til økologi. Maks kvote ved 60 kg N/ha, Maks kvote ved 100 kg N/ha og Modtaget org.gødn lov-N/ha Se vejledning her Datokontrol på Skema A rettet Afgrødealder på markplan op til 35 år Markplansdialog stabiliseret Se også en nye vejledning[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/38

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Eksport af gødningsregnskab til GHI Se vejledning her Oversigt over bedrifter hvor der er eksporteret/indberettet til GHI, SJI og EHA. Se vejledning her Information om, hvornår en bedrift sidst har været åbnet Næsgaard MARKKORT Logning af bedrifter, hvor der er eksporteret til[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/36

Næsgaard MARK Afgrøder og besætninger er tilrettet regelsæt for 2019 Udskrifter for 2019 af Skema A, Skema B1 og forbrug af gødninger Oversigt over ID15 områder tilknyttet marker samt sammentælling og visning af efterafgrødekrav og skærpet fosforkrav. Se vejledning her Enkelte rettelser til nøgletal Enkelte rettelser til udskrifter Næsgaard MARKKORT Helt ny programversion med flere[…]

Normopdatering

Normerne er opdateret med nye licensbetingelser samt databehandleraftale. Desuden er der opdateret kartoteker med Planteværnsmidler og Sorter.

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/35

Alle programmer Der er sket en tilpasning til den nye EU-forordning om beskyttelse af personlige data. Dette betyder bl.a. at der er nye licensbetingelser som du skal acceptere før programmet kan anvendes Næsgaard MARK Afgrødelagre er ændret, så man kan vælge, om et lager skal være tilknyttet et enkelt høstår eller anvendes på tværs af[…]

husdyrefterafgrøder

WFS fra SEGES virker ikke (løst)

Problemet er løst – servicen virker igen WFS-servicen fra Dansk Markdatabase er ude af drift. Dette betyder at Næsgaard markkort ikke kan hente data lige nu. SEGES arbejder på en løsning.

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/34

Næsgaard MARK 30-01-2018 Eksport af markplaner til Tast Selv 2018 Planteværnstjek rettet ved beregning af dosis før fremspiring og efter høst/i stub Nye nøgletal til MFO Bræmmer Udskrift af nøgletal (Udskrift 20560) opdateret med flere nøgletal (bræmmer) Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Eksport af markkort til IMK 2018 Mulighed for at flytte og slette punkter[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/33

Næsgaard MARK 12-12-2017 N-kontrol rettet, så der kan tastes værdier for ”rene” P-gødninger Gødningsregnskab for 2017 kan udskrives via dialogen Gødningsregnskab og husdyrindberetning Ny udskrift med nøgletal tilpasset 2018 Udskrift 20560 Nøgletal med fosforloft Beregning af fosforloft på udskrift 48250 er justeret for bedrifter med blandet besætning Flere gødningsanalyser vises på Skema B1 (udskrift 78900)[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/31

Næsgaard MARK 17-10-2017 Mulighed for at eksportere gødningsregnskab for 2017 til Landbrugsindberetning.dk N-kontrollen er udvidet med oplysninger om fosfor i gødninger Automatisk beregning af korrektion af fosforloft ved lave fosfortal Nye nøgletal til kvælstof- og fosforregnskab for 2018 Automatisk beregning af N-kvotekorrektion i forhold til tilsagn- og udlagte målrettede efterafgrøder Nye nøgletal til Målrettede efterafgrøder[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering – 6.000 /28

Næsgaard MARK 06-07-2017 NYHED: Facilitet til afgrødelagre. Opret dine afgrødelagre, så du klar til at oprette regi-streringer på Næsgaard Mobile. Se mere her Nye nøgletal til målrettede efterafgrøder Ny kolonneopsætning af Markblad. Marknavn og Person vises som standard Næsgaard MARKKORT Flere rettelser til Online Analysekort og Online Tildelingskort  

husdyrefterafgrøder

Programopdatering – 6.000 /27

Næsgaard MARK 01-06-2017 Mulighed for indtastning af ID15 områder på Markplan og Flere blokke. Oplysningerne kan ligeledes importeres fra eksportfil fra IMK’ Kolonner til angivelse af oplysninger om Målrettede efterafgrøder (Afkrydsning for Tilsagn samt Udlagt) I brugerstyring kan du angive, hvorvidt du ønsker nyhedsbreve Næsgaard MARKKORT Mulighed for udarbejdelse af Tildelingskort i Online version Flere[…]

Næsgaard

PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 26

Næsgaard MARK 30-03-2017 Faciliteter til håndtering af afdriftsreducerende udstyr på Lovpligtig sprøjtejournal. Se vejledningen her Udskrift af mængdeopgørelser respekterer nu afkrydsninger for ”Maskinstation” Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Hastighedsoptimeringer flere steder i programmet Flere mindre rettelser Efter installation af opdateringen skal der opdateres normer hos kunder der kører i lokal database. Følg vejledningen på skærmen.[…]