17. april 2019

Atfarm – tildel kvælstof på den nemme måde

OPTIMER KVÆLSTOF MED SATELLITBILLEDER OG N-SENSOR BEREGNING

Der er en nem og enkel måde at overvåge dine afgrøder på og samtidig få viden om, hvordan du optimalt fordeler kvælstof på marken (præcisionsgødskning). Programmet hedder Atfarm og består af adgang til satellitbilleder, N-sensor analyse og beregning samt udarbejdelse af tildelingskort til gødningssprederen.

Der er mange fordele ved at udføre en gradueret tildeling af kvælstof på marken. Det kan blandt andet betyde en mere homogen vækst, give et boost i afgrødernes kvalitet, reducere lejesæd, og i det hele taget give bedre resultater uden behov for yderligere gødskning.

Du finder her en vejledning til Atfarm

PRIS

Atfarm koster 1.495,- pr. år. Der er ingen begrænsning i antal ha. Du kan gratis prøve atfarm på en mark før du beslutter dig for at købe.

SATELLITFOTOS I ATFARM

Programmet – en online web app – giver dig adgang til fotos af din mark fra ESA Sentinel 2 satellitter, dem får du løbende hver 3. dag. Billederne analyseres, og de mindste forskelle i afgrødens farver og skygger vurderes. Disse viser de forskellige niveauer i biomassen hhv. tætheden i dine afgrøder. Selv variabilitet i afgrødens sene vækststadier identificeres. Ud fra dette biomassekort beregner den unikke N-sensor algoritme, hvordan gødningen skal fordeles på marken.

Atfarm hjælper dig således med at beslutte, hvordan gødningen mest optimalt fordeles på marken. Større biomasse kræver i starten af vækstsæsonen mindre kvælstof og omvendt, hvorimod senere på vækstsæsonen er det de områder hvor der er størst biomasse der skal tildeles mest gødning. På baggrund af beregningen udarbejdes et tildelingskort til brug i gødningssprederen. Dvs. du med få skridt kan udarbejde et kort baseret på afgrødens reelle vækststadie og -tilstand. Du kan også tilpasse tildelingskortet svarende til din egen viden.

UDARBEJD DIT EGET TILDELINGSKORT I ATFARM MED FÅ SKRIDT

 1. Biomassekort ud fra satellitfoto og N-sensor analyse
 2. Vælg afgrøde (vinterhvede)
 3. Vælg vækststadie
 4. Angiv mængde af kvælstof
 5. N-sensor algoritme beregning
 6. Atfarm generer tildelingskort automatisk
 7. Tage filen med ud til gødningssprederen.

Der er yderligere fordele ved brugen af satellitfotos på bedriften. Du får et godt overblik over dine marker og dine afgrøders vækst samt har mulighed for at sammenligne billeder, sæsoner og marker, og på den måde få god støtte til beslutningstagning. Det bliver nemmere at:

 • Planlægge hvilke marker, der skal arbejdes i først
 • Identificere uregelmæssigheder i marken
 • Vurdere vejrskader
 • Sammenligne ’best farming practices’.

MODEL

Det giver først og fremmest mening af uploade dine marker med vinterhvede, men du kan selvfølgelig også uploade andre marker.

I Næsgaard MARK kan du få hjælp til hvilke mængder kvælstof, du lovgivningsmæssigt kan bringe ud på marken.  

Udover at fordele kvælstoffet efter biomassen har Atfarm yderligere en funktionalitet: Fordeling af kvælstoffet ved den sidste tildeling for at øge proteinindholdet i vinterhvede. Her kan den den særlige N-sensor algoritme benyttes fra vækststadie 37 til 51. Fra vækststadie 59 er det udelukkende den særlige N-sensor algoritme som benyttes.

FORDELE VED EN GRADUERET TILDELING AF KVÆLSTOF MED N-SENSOR

 • 3-7% stigning i udbytte
 • Op til 14% besparelse af N
 • Op til 30 kg N/ha forbedret N balance
 • Reducering af lejesæd med 50-100%
 • Forbedret høstkapacitet med 12-20%
 • Mere homogenitet og højere indhold af protein.

Brugen af Atfarm giver dig en unik mulighed for at kombinere brugen af analyserende biomasse satellitfotos sammen med N-sensoralgoritmer.

Atfarm løsningen funger sammen med din mobiltelefon, så du hele tiden har de nyeste biomassekort ved hånden. Atfarm findes på både Google Play og i App Store.

VEJLEDNING