husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/35

Alle programmer Der er sket en tilpasning til den nye EU-forordning om beskyttelse af personlige data. Dette betyder bl.a. at der er nye licensbetingelser som du skal acceptere før programmet kan anvendes Næsgaard MARK Afgrødelagre er ændret, så man kan vælge, om et lager skal være tilknyttet et enkelt høstår eller anvendes på tværs af[…]

husdyrefterafgrøder

Kvælstofprognosen 2018

Normerne er ajourført med Kvælstofprognosen for 2018. Bedriftens gødningskvote er automatisk ajourført. Hvis du vil have ændret på gødningstildelingerne, skal du selv gøre dette. For online brugere af Næsgaard MARK er normerne opdateret med kvælstofprognosen. Hvis du stadig har lokalversion skal du selv opdatere normerne, før ændringerne træder i kraft. Normerne viser at der netto[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/34

Næsgaard MARK 30-01-2018 Eksport af markplaner til Tast Selv 2018 Planteværnstjek rettet ved beregning af dosis før fremspiring og efter høst/i stub Nye nøgletal til MFO Bræmmer Udskrift af nøgletal (Udskrift 20560) opdateret med flere nøgletal (bræmmer) Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Eksport af markkort til IMK 2018 Mulighed for at flytte og slette punkter[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/33

Næsgaard MARK 12-12-2017 N-kontrol rettet, så der kan tastes værdier for ”rene” P-gødninger Gødningsregnskab for 2017 kan udskrives via dialogen Gødningsregnskab og husdyrindberetning Ny udskrift med nøgletal tilpasset 2018 Udskrift 20560 Nøgletal med fosforloft Beregning af fosforloft på udskrift 48250 er justeret for bedrifter med blandet besætning Flere gødningsanalyser vises på Skema B1 (udskrift 78900)[…]

Normopdatering

Der er opdateret nye normer, med bla. nye godkendte dyser til afdriftsreduktion. Fabrikat Dyse/teknik Agrotop AirMix 110-03 AM Agrotop TurboDrop Hispeed 110-03 Albuz AVI Twin 110 04 Albuz CVI Twin 110-02 Billericay AirBubble Jet ABJ 02 Billericay AirBubble Jet ABJ 025 Billericay AirBubble Jet ABJ 03 Billericay AirBubble Jet ABJ 035 Billericay AirBubble Jet ABJ[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering – 6.000 /28

Næsgaard MARK 06-07-2017 NYHED: Facilitet til afgrødelagre. Opret dine afgrødelagre, så du klar til at oprette regi-streringer på Næsgaard Mobile. Se mere her Nye nøgletal til målrettede efterafgrøder Ny kolonneopsætning af Markblad. Marknavn og Person vises som standard Næsgaard MARKKORT Flere rettelser til Online Analysekort og Online Tildelingskort  

Normopdatering

Oversigt over nye planteværnsmidler tilføjet i perioden marts til maj: Mavrik Vita, Propulse SE 250, Talius, Inter-Trinex, ATR Clomazon 360 CS, ATR Clopico, ATR Clopyralid, ATR Floclopy, ATR Glyphosat 480, ATR Tribenuron, Bronco, Callisto Plus, Cleave, Clipless NT, Conviso One, Corzal 160 SE, ECP Betasana 160 SE, Flocter WP5, Glyphomax 360 TF, Glyphomax HL, Goltix 70[…]

Næsgaard

PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 26

Næsgaard MARK 30-03-2017 Faciliteter til håndtering af afdriftsreducerende udstyr på Lovpligtig sprøjtejournal. Se vejledningen her Udskrift af mængdeopgørelser respekterer nu afkrydsninger for ”Maskinstation” Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Hastighedsoptimeringer flere steder i programmet Flere mindre rettelser Efter installation af opdateringen skal der opdateres normer hos kunder der kører i lokal database. Følg vejledningen på skærmen.[…]

Næsgaard

PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 25

Næsgaard Mark 31-02-2017 Der er åbnet for eksport af markplan til ansøgning om Enkeltbetaling 2017 Se vejledningen her Nye nøgletal vedrørende Målrettede efterafgrøder Flere mindre  03-02-2017 Opdatering af lokale normer for at sikre korrekt overførsel af Målrettede efterafgrøder til TastSelv Næsgaard Markkort Eksporten af markkort til IMK er tilrettet til ansøgning om Enkeltbetaling 2017 Eksport[…]

Næsgaard

PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 24

Næsgaard Mark Integration til IPMwise – en facilitet der giver forslag til ukrudtsbekæmpelse i flere afgrøder. Se vejledning her Funktionen er tilgængelig for alle licenser i en prøveperiode. Læs mere om IPMwise her Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Håndtering af analyser i Online versionen Flere mindre rettelser

Næsgaard

PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 23

Næsgaard Mark Eksport til SJI tilrettet, så alle midler kan overføres Udskrift af nøgletal tilrettet med flere nøgletal Nye nøgletal: Norm FE produceret i græs MFO Randzonearealer MFO Lavskov MFO Efterafgrøder efterår 2017 Mulighed for indtastning af ekstra krav til efterafgrøder i forbindelse med ny husdyrregulering fra 1. august 2017 Automatisk feltrækkefølge ændret på Køb/salg[…]

Næsgaard

Programopdatering – 6.0.0.0 / 21

Næsgaard MARK Mulighed for ajourføring af arealer ved import af fil fra IMK. Følgende kan oplysninger kan ajourføres i markplan: dyrket areal, eventuelt randzoneareal, GLM-areal og bloknummer. Se vejledning på hjemmesiden Nye kolonner til at indberette årstal for Plantet og Stævnet i markplan Ved eksport til EHA eksporteres konsulentens navn og telefonnummer i Næsgaard MARK[…]

Næsgaard

Gamle servicemeddelelser Næsgaard MARK

09-02-2016 PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 20 Eksport af mark- og kortdata til TastSelv og IMK Se vejledning Optimering af hastigheder ved åbning af dialoger i Næsgaard MARK Mulighed for at vise observationer i Næsgaard Markkort Ny søgefunktion i bedriftskartotek i Næsgaard Mobile Mulighed for at vise observationer i markkort Se vejledning 18-01-2016 NORMOPDATERING N-kvote for[…]