Nyheder Arkiv - Side 2 af 6 - Datalogisk A/S

Tildelingskort i Næsgaard MARKKORT

Som noget nyt kan du i online versionen af Næsgaard MARKKORT udarbejde et markkort med efterfølgende tildelingskort til at sætte på f.eks. sprøjten eller såmaskinen. Du markerer selv i kortprogrammet, hvor du mener der skal sprøjtes og kan således lave en gradueret tildeling i din udsæd. for mere information eller deltagelse i kursus kontakt Per[…]

Fosforloft og fosforarealkravet i Næsgaard MARK

Fra høst 2018 er der indført et loft på hvor meget fosfor, der årligt må udbringes på et harmoniareal, og det omfatter både husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning. For husdyrgødning fra slagtesvin er loftet eksempelvis 39 kg P/ha i 2018, mens der kun må udbringes 30 kg P/ha i handelsgødning. Forbruget af fosfor i[…]

Arbejdssedler

Datalogisk Nyhedsbrev

LAGERSTYRING ‘AFGRØDELAGER’ I NÆSGAARD MOBILE: Hvis du under høsten har brugt det nye Lagerstyringsprogram til afgrøder tilgængeligt på mobil, tablet og PC, har du nu mulighed for at hente dine udbytter over i din markplan i Næsgaard MARK. Fordelen for dig er, at du har alle data samlet i ét og samme program og kan[…]

RapsDag!

Torsdag den 26. oktober 2017 afholder Agrovi og en række maskinfirmaer RapsDag. Mød også Datalogisk, som står klar til en faglig snak. Dagen følger op på demonstrationen afholdt den 24. august på Majbøllegård på Lolland. På Rapsdagen kan man se resultatet fra en række maskiner, som etablerer rapsen med forskellige teknikker – nogle direkte i[…]

Dyseopsætning

Vælg de rigtige dyser!

Nu er det blevet nemt med de nye ikoner i Næsgaard MOBILE at se hvornår du skal benytte afdriftsreducerende dyser. Hvis et af midlerne kræver afdriftsreducerende dyser på hele marken, vil der på behandlingen være vist en rød dyse. Hvis der er krav om brug af afdriftsreducerende udstyr langs vandmiljø og §3-områder, så vises et ikon[…]

Programopdatering 6.000/31

Næsgaard MARK 17-10-2017 Mulighed for at eksportere gødningsregnskab for 2017 til Landbrugsindberetning.dk N-kontrollen er udvidet med oplysninger om fosfor i gødninger Automatisk beregning af korrektion af fosforloft ved lave fosfortal Nye nøgletal til kvælstof- og fosforregnskab for 2018 Automatisk beregning af N-kvotekorrektion i forhold til tilsagn- og udlagte målrettede efterafgrøder Nye nøgletal til Målrettede efterafgrøder[…]

Kom på kursus i Næsgaard MARK Rådgiver

Kurset afholdes onsdag den 25. oktober kl. 9:00 til kl. 14:00. Sted: DLG Odense, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Sidste tilmelding: Fredag den 20. oktober. Pris: 1.750,- inkl. forplejning. Computer: Du skal selv medbringe computer. Niveau: Kurset er for alle, der ønsker at arbejde med rådgiverversionen af Næsgaard MARK. Tilmelding: Send en mail til per.andersen@datalogisk.dk.

Næsgaard MARKKORT kursus

I oktober afholder vi følgende onlinekurser: Torsdag den 12. oktober: • kl. 9:00-9:30 Tildelingskort i Næsgaard MARKKORT Fredag den 13. oktober: • kl. 9.00-9.30 Tildelingskort i Næsgaard MARKKORT Mandag den 16. oktober • kl. 9.00-9.30 Drænkort i Næsgaard MARKKORT Kurserne henvender sig til alle. Varighed: ca. 15 minutter. Det er gratis at deltage. Forudsætning: PC[…]

Hvad betyder dræning for udbyttet?

Det kan du bl.a. blive klogere på, når der tirsdag den 23. oktober afholdes kursus om dræning på Oldebjerg i Sorø. Datalogisk vil også være tilstede ved IT-konsulent Per Andersen. Per vil fortælle om ”Registrering af dræn” og Næsgaard MARKKORT. Kurset, der henvender sig til landmænd, der vil vide mere om økonomi i dræning, vedligeholdelse[…]

Udbytterig dialog med konsulenter!

Det årlige møde med landets planteavlskonsulenter blev afholdt mandag den 2. oktober på DLG’s konferencecenter i Odense. Med omkring 30 tilmeldinger var der god mulighed for konstruktive snakke omkring opdateringerne i Næsgaard MARK programmerne samt både udfordringer og aktiver i det daglige arbejde. Der var tid til at gå i detaljen, og det blev der[…]

Store Markdag!

Datalogisk deltager i konferencen og præsenterer bl.a. det nye WeedMaps kamera og app til automatisk registrering af ukrudt i marken. I dag den 21. september har SEGES Økologi Innovation inviteret til konference på Stenalt Gods. Markdagen henvender sig til økologiske producenter, konsulenter og andre interesserede. I løbet af dagen vil der være markvandring og fremvisning[…]

Uddanner fremtidens landmænd

Undervisning på landets Landbrugsskoler er en del af den kommunikation, som Datalogisk lægger vægt på. Der er altid god dialog med fremtidens landmænd og driftsledere. I går tirsdag den 19. september besøgte IT-konsulent Per Andersen således Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Her blev i alt 40 elever undervist i brugen af online programmet Næsgaard MARK. Det[…]

Faktura på e-mail

Vidste du, at…… du kan få din faktura fra Datalogisk tilsendt pr. e-mail? Alt du skal gøre er at sende en e-mail til os på nedenstående e-mail adresse samt angive kunde- eller licensnummer. dorthe.jensen@datalogisk.dk. Så sørger vi for, at du fremadrettet får din faktura elektronisk og direkte i din indboks. NB! Skriv venligst i e-mailen,[…]

Fuldmagt ved indberetning af sprøjtejournal

Håndteringen af indberetning af sprøjtejournal er fra i år flyttet fra Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen. Det betyder bl.a. at der skal udstedes en fuldmagt (delegering) til Næsgaard MARK, således at du stadig kan hente dine data til indberetningen fra dit markprogram. Du kan lave fuldmagten i Næsgaard MARK og ved hjælp af bedriftens Nem-ID. Fuldmagten skal[…]

Og vinderen er…….

Morten Leisted Nielsen blev vinderen af vores konkurrence ’Tag et billede og vind’. En iPad er derfor sendt afsted til den glade vinder. Det er ved DLG Bromme på Sjælland, at Morten tog vinderbilledet af vores reklamebanner med det nye Lagerstyringsprogram til afgrøder. Banneret har hængt ved de fleste af DLG’s indvejningssteder og lagre fordelt[…]

Kom til demonstration i marken!

Torsdag den 24. august kl. 10.00 kan du møde os ved maskindemonstration på Majbøllegård på Lolland. Arrangementet afholdes af Agrovi og en række samarbejdspartnere. Rigtig mange får ikke det det fulde udbytte af deres vinterraps. Etablering, skadedyr, såteknik og mange andre faktorer påvirker resultatet og det kan være svært at ramme den helt rigtige formel[…]

Hvor kommer dine afgrøder fra?

Med det nye Lagerstyringsprogram til afgrøder udviklet af Datalogisk kan du indtaste og registrere dine afgrøder på forskellige niveauer. Når afgrøderne køres ind fra marken, kan du indtaste: • Mængde • Hvilken mark de kommer fra • Hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs. Du kan spore dine lagerafgrøder tilbage til[…]

Vind en iPad mini!

Du deltager ved at tage et billedede af banneret med det nye Lagerstyringsprogram, som hænger ude på alle DLG’s indvejningssteder og afgrødelagre. ‘Lagerstyring af din høst nu i Næsgaard MOBILE’ Deltag via Facebook: https://www.facebook.com/Datalogisk/ Se også forrige opslag.

Tag billede og vind!

I disse dage hænger DLG’s indvejningssteder et reklame-banner op. Det omhandler det nye Lagerstyringsprogram, som Datalogisk har udviklet. Programmet er en app til smartphone og tablet. I den forbindelse har du nu muligheden for at vinde en iPad mini! Du deltager i konkurrencen ved at tage et billede af banneret, som hænger ude på indvejningsstederne.[…]